DomovBolniki in obiskovalci › Hišni red v času hopitalizacije

HIŠNI RED V ČASU HOPITALIZACIJE


Zdravljenje

Strinjanje s predlagano diagnostiko in zdravljenje boste potrdili s svojim podpisom in ves čas zdravljenja aktivno soodločali o njegovem poteku. Informacije o postopkih, ki jih izvajamo, boste dobili v pisnih pojasnilih, za dodatna pojasnila pa se boste lahko obrnili na oddelčno zdravstveno osebje.

Kako poteka dan v bolnišnici?

7.00 vstajanje in umivanje
7.00 do 7.45 odvzemi vzorcev za preiskave
7.45 do 8.15 zajtrk
8.15 do 14.00 zdravniška vizita, diagnostični ter terapevtski postopki
11.45 do 12.30 kosilo
13.00 do 16.00 zdravstveno-vzgojni programi za bolnike in svojce
17.45 do 18.30 večerja
21.00 nočni počitek

Prehrana

Prehrana v bolnišnici je prilagojena vašim potrebam in zdravstvenemu stanju. Morebitne posebnosti, npr. alergijo za hrano ali že predpisano dieto, prosimo sporočite že ob sprejemu.
Prehrano postrežemo v bolniški sobi, tistim, ki jim je gibanje omogočeno, pa v oddelčni jedilnici.
Če v času bivanja pri nas nimate predpisane posebne diete, vam svojci lahko po dogovoru z osebjem oddelka prinesejo manjše količine sadja in naravnih sokov.

Prosti čas

Tisti, ki nimate predpisanega strogega mirovanja, se lahko zadržujete zunaj bolniške sobe in oddelka. Na vsakem oddelku je dnevni prostor s televizijskim sprejemnikom in oddelčno bolniško knjižnico. Uporaba lastnega radijskega in televizijskega sprejemnika je dovoljena, vendar naj bo dogovorjena s sobolniki.
Ob popoldnevih vam predlagamo sprehod po urejenem golniškem parku, kratkočasite pa se lahko tudi v leposlovni knjižnici, ki je odprta vsak dan od 13. do 14. ure.
O vsaki odsotnosti z oddelka, prosimo, obvestite oddelčno medicinsko sestro.

Kajenje in alkohol

Kajenje in uživanje alkoholnih pijač v bolnišnici ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno kajenje v neposredni bližini bolnišnice.

Verski obredi

Bolnišnica ima bolniško kapelo, v kateri je katoliška maša vsak petek ob 15.30. Ta prostor je tudi sicer na razpolago za bolnike in njihove svojce.
Želje po obisku duhovnika sporočite oddelčnemu zdravstvenemu osebju ali pokličite v župnijo Goriče (04 / 256 10 82) ali Trstenik (04 / 277 97 10).
Na željo bolnika ali svojcev osebje bolnišnice omogoči tudi obisk duhovnika katere koli veroizpovedi v bolniški sobi. O tem obvestite oddelčno zdravstveno osebje.

Socialna služba

Za reševanje socialne problematike skrbi bolnišnična socialna delavka, ki vas bo na vašo željo obiskala.

Varovanje osebne lastnine

V bolnišnico ne prinašajte vrednejših stvari in večjih količin denarja. Prinesene dragocenosti lahko shranite v sefu bolnišnice. Za lastnino, ki jo hranite v sobi, odgovarjate sami.
Varovanje osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v integriteto človekove osebnosti. KOPA Golnik zagotavlja postopke, s katerimi je varovana celovita zaupnost obravnave naših bolnikov. Osebni podatki in informacije o vašem zdravstvenem stanju so zaupne narave in jih skrbno varujemo.

Dodatna ponudba:

 • Telefonske govorilnice so na vsakem bolniškem oddelku.
 • Telefon z neposredno številko je dosegljiv med 8. in 20. uro in je v večini bolniških sob.
 • Prenosni telefon na kartico lahko uporabljajo negibljivi ali težje gibljivi bolniki.
 • Uporaba osebnega mobilnega telefona je dovoljena na vseh oddelkih, razen na oddelku za intenzivno terapijo in nego.
 • Brivec je na bolniških oddelkih prisoten ob torkih in petkih od 13. in 15. ure.
 • Pošto prejmete v bolniško sobo, oddajate pa v poštne nabiralnike na vsakem bolniškem oddelku.
 • Bankomat, avtomati za kavo, pijače in manjše prigrizke so v avli bolnišnice.
 • Dnevno časopisje in drobne higienske pripomočke lahko kupite v kiosku v avli bolnišnice ali ob obisku prodajalca na oddelku.
 • Prostovoljec, s katerim lahko poklepetate, se sprehodite ali preberete časopis, vas lahko obišče enkrat tedensko.
 • Avtomat za potrjevanje kartic zdravstvenega zavarovanja je v avli bolnišnic.
 • Sobe z boljšim bivalnim standardom.