DomovBolniki in obiskovalci › Obiski

OBISKI


Obiski bolnikov so vsak dan od 11.30 do 19. ure.
Na oddelku za intenzivno terapijo in nego so obiski od ponedeljka do sobote od 15.30 do 16.30 ure, ob nedeljah od 14. do 16. ure.
Bolnike, ki se zdravijo na oddelku za tuberkulozo, lahko obiščete le po dogovoru z oddelčnim osebjem. Zaradi možnosti okužb obiske z majhnimi otroki odsvetujemo.

Obiskovalce vljudno prosimo, da upoštevajo želje in počutje svojca in sobolnikov. Obiski naj bodo posamični in za bolnika neobremenjujoči.
Če želite bolnika razveseliti z darilom, svetujemo, da je darilo knjiga, časopis ali revija. Predvsem iz higienskih razlogov prosimo, da cvetja in lončnic v kliniko ne prinašate.
Po posvetu z oddelčnim osebjem lahko svojca pospremite na sprehod.

Navodila obiskovalcem na oddelku za zdravljenje tuberkuloze

Obiski na oddelku so omejeni z namenom zmanjševanja izpostavljanja bacilom tuberkuloze in s tem Vaši varnosti.

Obiski so dovoljeni med 11. in 12. uro, ter 16. in 17. uro.

1. Bolniki s sumom na tuberkulozo:
Bolniki s sumom na tuberkulozo so izolirani v posebnih enoposteljnih sobah. Do morebitne potrditve/izključitve diagnoze tuberkuloze obiskovalcem zaradi njihove varnosti obiske odsvetujemo.

2. Obiski pri bolnikih s potrjeno kužno tuberkulozo:
Zaželeno je, da na obisk prihajata največ dve isti osebi, ki sta bili v tesnem stiku z bolnikom že pred sprejemom na oddelek. Ostalim je omogočen stik preko sobnega telefona med 8 in 20 uro zvečer. Z bolnikom, ki je pokreten, lahko govorite tudi preko telefona, ki je nameščen pri vratih ob vstopu na oddelek.

3. Obiski pri bolnikih, ki niso kužni potekajo izven oddelka, v kolikor to zdravstveno stanje bolnika dopušča

Opozorila:
- Obiskovalci morajo imeti ob vstopu in med obiskom na oddelek nameščeno masko (zaščitni respirator) FFP3, ki ga kupite v vaši lekarni (npr. lekarna Mlaka pri Kranju). Običajne kirurške maske niso primerne. Že uporabljeno masko hranite v priloženi vrečki in jo lahko uporabljate za ponovne obiske. Zavrzite jo v primeru, da je poškodovana (strgan elastični trak, moker, zmečkan,..).

Primer zaščitnega respiratorja FFP3
FFP3 maska

Običajna kirurška maska
Običajna maska

- Obiski niso dovoljeni akutno bolnim, nosečnicam in majhnim otrokom.
- Prosimo Vas, da zaradi medsebojnega vplivanja hrane/pijače in zdravil, ustrezne dietne prehrane ter zagotavljanja higienskih standardov, bolnikom prinašate le te v soglasju z osebjem oddelka.
- Informacije o bolnikovem stanju so na voljo pooblaščenim osebam med 13.30 in 14.30 od ponedeljka do petka na telefon: 04/25-69-282.

Parkirišča za obiskovalce

Obiskovalce prosimo, da v prvi polovici dneva, ko v kliniki potekajo ambulantni pregledi bolnikov, svoja vozila pustijo na parkiriščih izven klinike, po 14. uri. pa lahko obiskovalci parkirajo tudi na parkirišču pred kliniko.