DomovBolniki in obiskovalci › Posredovanje informacij o bolniku

POSREDOVANJE INFORMACIJ O BOLNIKU


Informacije o bivanju pri nas in o zdravstvenem stanju bolnikov so tajne in jih posredujemo le osebam, ki jih bolniki ob sprejemu sami izberejo in pooblastijo.

Klinika Golnik je vključena v projekt eZdravje in je zakonsko zavezana k posredovanju podatkov v CRPP (Centralni register pacientovih podatkov), kar omogoča elektronsko izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentacije drugim zdravstvenim ustanovam in preko portala zVem tudi samim pacientom. Več informacij lahko dobite na povezavi https://podpora.ezdrav.si/

Obveščanje svojcev o počutju bolnikov radi prepuščamo bolnikom samim. Če bolniki želijo, da pri tem sodeluje zdravnik, lahko pripravimo srečanje z njim. Takšna srečanja naj ne bodo posamična, nanje so vljudno vabljeni vsi zainteresirani svojci hkrati.

Informacije o zdravstveni negi posreduje le oddelčna medicinska sestra.

Telefonsko informiranje naj bo le izjema. Pogoj za pridobitev informacij po telefonu je predhodna najava želje po pogovoru z zdravnikom pri oddelčnemu koordinatorju. Tudi za telefonsko informiranje je zaželeno, da je v družini izbrana samo ena oseba.