-->
DomovBolniki in obiskovalci › Posredovanje informacij o bolniku

POSREDOVANJE INFORMACIJ O BOLNIKU


Informacije o bivanju pri nas in o zdravstvenem stanju bolnikov so tajne in jih posredujemo le osebam, ki jih bolniki ob sprejemu sami izberejo in pooblastijo.

Klinika Golnik je vključena v projekt Interoperabilna hrbtenica, ki omogoča elektronsko izmenjavo zdravstvene dokumentacije drugim zdravstvenim ustanovam, ki so tudi že vključene v ta projekt. Več informacij na povezavi http://nio.ezdrav.si/

Obveščanje svojcev o počutju bolnikov radi prepuščamo bolnikom samim. Če bolniki želijo, da pri tem sodeluje zdravnik, lahko pripravimo srečanje z njim. Takšna srečanja naj ne bodo posamična, nanje so vljudno vabljeni vsi zainteresirani svojci hkrati.

Informacije o zdravstveni negi posreduje le oddelčna medicinska sestra.

Telefonsko informiranje naj bo le izjema. Pogoj za pridobitev informacij po telefonu je predhodna najava želje po pogovoru z zdravnikom pri oddelčnemu koordinatorju. Tudi za telefonsko informiranje je zaželeno, da je v družini izbrana samo ena oseba.