DomovBolniki in obiskovalci › Učne delavnice za bolnike

UČNE DELAVNICE ZA BOLNIKE IN PREVENTIVNI PROGRAMI


Zelo pomembno je, da bolnik dobro pozna svojo bolezen. Poznati mora simptome poslabšanja in ukrepe, ki so potrebni ob poslabšanju, zdravila, ki jih uporablja in pravilno tehniko jemanja zdravil (razumeti mora npr. razliko med preprečevalnim in olajševalnim zdravilom). Bolnikom zato ponujamo možnost, da jih že v času hospitalizacije in tudi kasneje poučujemo v obliki učnih delavnic, individualnih pogovorov in tiskanih gradiv. Naučimo jih, kako živeti s kisikom na domu, kako z astmo, pljučnim rakom, kroničnim bronhitisom, tuberkulozo, alergijo in sladkorno boleznijo. Tovrstno zdravstveno vzgojo izvajajo zdravstveni delavci s specialnimi znanji.

Učne delavnice za bolnike

Želimo si, da bi naše šole obiskalo čim več bolnikov, seveda pa so na njih lahko prisotni tudi svojci. Za obisk šole bolniki ne potrebujejo napotnice.

Prijave zbiramo prek telefona. Več informacij o vsebini šole in kontaktnih osebah, ki sprejemajo prijave, dobite s klikom na posamezno šolo.


Učne delavnice za bolnike
» Astma šola
» Šola nege na domu
» Šola za bolnike s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB)
» Šola za bolnike s sladkorno boleznijo
» Šola za bolnike s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu (TZKD)
» Zdravstvena vzgoja bolnika s pljučnim rakom, ki se zdravi s citostatiki
» Zdravstvena vzgoja pri bolnikih s tuberkulozo