Domov › Bolniki in obiskovalci

Klinične raziskave s področja raka v Kliniki Golnik


Velik napredek v zdravljenju raka, kateremu smo priča v zadnjih desetletjih, je bil mogoč zaradi obsežnega raziskovalnega dela na področju onkologije. Klinične raziskave so raziskave pri katerih sodelujejo bolniki, njihov namen pa je potrditi varnost in učinkovitost novih načinov diagnostike in zdravljenja raka. Na Kliniki Golnik se na terciarnem, raziskovalnem nivoju ukvarjamo predvsem z rakom pljuč. V sodelovanju s priznanimi mednarodnimi inštitucijami, kot je Evropska organizacija za raziskovanje in zdravljenje raka (EORTC) in še drugimi, lahko na Kliniki Golnik bolniku ponudimo možnost sodelovanja v kliničnih raziskavah. Spodaj so naštete klinične raziskave, v katere trenutno poteka vključevanje. Spisek sproti posodabljamo. Zavedamo se, da je spisek kratek, zato se bomo v bodočnosti potrudili ponuditi našim bolnikom še več raziskav, v okviru katerih bodo lahko deležni novih terapevtskih pristopov. V okviru kliničnih raziskav se preverjajo novi načini oskrbe raka, ki še niso preverjeni. Zato vse klinične raziskave potekajo v skladu z uveljavljenimi etičnimi in pravnimi načeli medicinske prakse ter veljavno zakonodajo. Klinično raziskavo mora odobriti Komisija za medicinsko etiko, ki skrbi za zaščito, varnost in dostojanstvo bolnikov. Bolnik se mora ozavestiti o prednostih in tveganjih sodelovanja v raziskavi ter podpisati ozveščen pristanek o sodelovanju v raziskavi, katerega lahko vedno prekliče. V skladu z mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo so vsi podatki o zdravstvenem stanju bolnika, zbrani za potrebe raziskav, strogo zaupni in identiteta bolnika ni razkrita. Klinične raziskave pomagajo raziskovalcem in zdravnikom dognati, kateri načini zdravljenja so najbolj učinkoviti. S sodelovanjem v klinični raziskavi boste sebi omogočili dostop do novih še nepreverjenih načinov diagnostike in zdravljenja raka. Pripomogli pa boste tudi k napredku medicinske znanosti in izboljšali možnosti ozdravitve za bolnike v prihodnosti.


Seznam kliničnih študij v Kliniki Golnik, kjer poteka vključevanje bolnikov

Naziv študije Vodja projekta Obdobje vključevanja

Randomizirana študija faze III o zdravilu Ganetespib v kombinaciji z zdravilom Docetaxel v primerjavi z učinkovitostjo zdravljenja samo z Docetaxelom pri bolnikih z napredovanim nedrobnoceličnim pljučnim adenokarcinomom

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.

od 2014 dalje

Študija ITAC 3: erlotinib kot monoterapija ali izmenično s citostatsko terapijo pri bolnikih z napredovalim pljučnim rakom z aktivirajočo mutacijo gena za EGFR

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.

od 2014 dalje

Multicentrična raziskava zdravila MPDL32A II. faze z enim krakom pri bolnikih s PD-L1- pozitivnim, lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč BIRCH

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.

od 2014 dalje
Seznam kliničnih raziskav, kjer je vključevanje bolnikov že zaključeno

Naziv študije Vodja projekta Obdobje vključevanja

Dvojno slepa randomizirana raziskava faze III vzdrževalnega zdravljenja z zdravilom pazopanib v primerjavi s placebom pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč, brez napredovanja po prvi liniji kemoterapije - MAPPING

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.

2011 - 2014

Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija za oceno varnosti in učinkovitosti darbepoetina alfa v odmerkih 500 µg enkrat na 3 tedne pri bolnikih z anemijo in napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč, ki prejemajo kemoterapijo v več ciklusih - AMGEN

Prim. Nadja Triller, dr. med.

2010 - 2014

Randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana multicentrična študija faze III, ki vrednoti varnost in učinkovitost Anamorelina HCI pri bolnikih z NSCLC - C - ROMANA 1 (osnovna raziskava) po protokolu številka HT-ANAM-301 (Anamorelin HCI) za zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka - kaheksije (NSCLC - C) in dvojna slepa podaljšana raziskava - ROMANA 3 po protokolu HT-ANAM-303

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.

2012 - 2014

Pomen COX-2 inhibicije v prvi liniji zdravljenja razširjenega drobnoceličnega raka pljuč - COX-2

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.

2012 - 2013