-->
Domov › Splošno o kliniki

KLINIKA GOLNIK DANES


Predstavitev klinike

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova. Kot terciarna ustanova obravnava bolnike s pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne Slovenije, istočasno pa je učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Na sekundarnem nivoju, poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, izvajamo tudi diagnostiko in zdravljenje pri drugih bolnikih z boleznimi notranjih organov, prvenstveno boleznih srca in zgornjih prebavil. Klinično dejavnost izvajamo v sedmih oddelkih z več kot 200 posteljami. Ambulantno dejavnost izvajamo v Pulmološki in alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, v Kardiološki ambulanti in Internistični ambulanti na Golniku ter v Internistični ambulanti in Ambulanti za sladkorne bolnike v Kranju. Izvajamo tudi funkcionalne preiskave: endoskopski oddelek, ki izvaja bronhoskopijo, gastroskopijo in kolonoskopijo, oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko in ultrazvočno diagnostiko, oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko, laboratorij za motnje dihanja v spanju, rentgenski oddelek, v okviru oddelka za intenzivno nego in terapijo pa izvajamo tudi holterjevo monitorizacijo, intrakardialno elektrokardiografijo ter desnostransko srčno kateterizacijo. Klinika ima tudi popolno laboratorijsko dejavnost (laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za respiratorno mikrobiologijo, laboratorij za mikobakterije, laboratorij za citologijo in patologijo, laboratorij za imunologijo in molekularno biologijo).

V kliniko sprejemamo bolnike iz vse Slovenije. Ker klinika spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, se na bolniških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi.

V Kliniki Golnik poleg storitev javnega zdravstva opravljamo tudi »zdravstvene storitve brez napotnice v naslednjih dejavnostih: pulmologija, alergologija, endoskopija, kardiologija, RTG-diagnostika in preventivni pregledi. Tudi če imate napotnico in je za vas čakalna doba predolga, se lahko odločite za storitev, ki jo v celoti plačate sami.

Na kliniki vodimo in oblikujemo Centralni register za tuberkulozo in Register za trajno zdravljenje s kisikom na domu za vso Slovenijo.

» Več ...