DomovSplošno o kliniki › Poslovanje

POSLOVANJE


Klinika Golnik se že vrsto let upira stereotipom javnih zavodov, kjer naj bi bila poslovna uspešnost drugotnega pomena. Pomen strateškega načrtovanja in s tem prepoznavanja poslanstva, vizije, strateških ciljev ter ključnih procesov klinike je v kliniki prepoznano kot temelj, na katerem na Golniku gradijo strokovne in poslovne uspehe. Naša poslovnost izhaja predvsem iz zavedanja, da smo odgovorni za celotno populacijo bolnikov, kar pomeni, da morajo biti naše vsakodnevne aktivnosti premišljene, racionalne in razvojno usmerjene v iskanje boljših, hitrejši ter tudi ekonomsko sprejemljivih rešitev, ki lahko pripomorejo k izboljšanju zdravstvenih ukrepov za širšo populacijo. Poslovna uspešnost je odločitev in zaveza, da dnevno razmišljamo, kaj bi lahko še naredili in kaj opustili, je prepoznana vrednota, na kateri gradimo našo skupno prihodnost, je cilj, ki si ga občasno posodobimo in neprestano zastavljamo.

» Cenik nezdravstvenih storitev in blaga veljaven od 1.7.2019 dalje (.pdf)

» Cenik posredovanja informacij javnega značaja(.pdf)
Poslovanje
» Poslanstvo in vizija
» Statut Bolnišnice Golnik - KOPA
» Poslovnik o delu sveta zavoda KOPA
» Strateški poslovni načrt
» Letna poročila
» Program dela in finančni načrt
» Razpolaganje z nepremičnim premoženjem
» Javna naročila