DomovSplošno o kliniki › Vodstvo klinike

OSEBJE KLINIKE GOLNIK – UNIVERZITETNE KLINIKE ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO


V Kliniki Golnik se za zdrav dih trudi 512 zaposlenih, od tega 46 zdravnikov specialistov, 15 zdravnikov specializantov, 152 medicinskih sester, 75 zaposlenih v laboratorijih ter drugo zdravstveno osebje ter osebje v nezdravstveni dejavnosti.


Vodstvo klinike

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.
Direktor
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.
T: 04 25 69 111
Elektronska pošta: ales.rozman@klinika-golnik.si

asist. Katja Vrankar, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
asist. Katja Vrankar, mag. zdr. nege
T: 04 25 69 114
Elektronska pošta: katja.vrankar@klinika-golnik.si

Marko Rupret, univ. dipl. ekon.
Pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje
Marko Rupret, univ. dipl. ekon.
T: 04 25 69 440
Elektronska pošta: marko.rupret@klinika-golnik.si


Bolniški oddelki

Bolniški oddelek 100
Vodja oddelka: prim. Katarina Osolnik, dr.med., spec.
Glavna medicinska sestra: Katja Zupanc, dipl. med. sestra

Bolniški oddelek za interventno pulmologijo
Vodja oddelka: doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med., spec.
Glavna medicinska sestra: Nataša Grahovec, dipl.med.sestra

Enota za internistično onkologijo
Vodja enote: Katja Mohorčič, dr. med., spec.
Glavna medicinska sestra: Ivanka Kržišnik, dipl. med. sestra

Bolniški oddelek 300
Vodja oddelka: doc. dr. Renato Eržen, dr.med., spec.
Glavna medicinska sestra: Karmen Perko, dipl.med.sestra

Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje in zdravstveno nego
Glavna medicinska sestra: Judita Slak, dipl.med.sestra

Bolniški oddelek 600 NIV
Vodja oddelka: asis. mag. Irena Šarc , dr. med., spec.
Glavna medicinska sestra: Ditka Benedičič Katona, dipl.med.sestra

Bolniški oddelek 700
Vodja oddelka: Petra Svetina, dr.med., spec.
Glavna medicinska sestra: Maruša Ahačič, mag.zdr.nege

Oddelek za intenzivno nego in terapijo
Vodja oddelka: prim. mag. Franc Šifrer, dr. med., spec.
Glavna medicinska sestra/zdravstvenik: Anton Justin, mag. zdr. nege.


Diagnostične enote in laboratoriji

Oddelek za radiologijo
Organizacijski vodja oddelka: mag. Igor Požek, dr.med., spec.

Oddelek za fizioterapijo in respiratorno rehabilitacijo
Vodja oddelka: Tomaž Hafner, dr. med., spec.

Oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko
Vodja oddelka: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med. spec.

Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko
Vodja oddelka: prim. doc. dr. Robert Marčun, dr.med.,spec.

Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil
Vodja oddelka: doc. dr. Aleš Rozman, dr.med., spec.

Vodja Laboratorija za motnje dihanja v spanju
Kristina Ziherl, dr. med., spec.

Vodja Laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo
doc. dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.

Vodja laboratorija za citologijo in patologijo
prim. Izidor Kern, dr.med., spec.

Vodja Laboratorija za imunologijo in molekularno biologijo
izr. prof. dr. Peter Korošec, univ.dipl.biol., spec.

Vodja Laboratorija za respiratorno mikrobiologijo
doc. dr. Viktorija Tomič, dr.med., spec.

Vodja Laboratorija za mikobakterije
dr. Manca Žolnir Dovč, univ.dipl.biol., spec.


Poliklinika

Pnevmološka in alergološka ambulanta
Vodja ambulante: Katja Adamič, dr. med., spec.
Glavna medicinska sestra: Jana Tršan, dipl. med. sestra

Sprejemna ambulanta Golnik
Glavna medicinska sestra/zdravstvenik: Gregor Ziherl, dipl. zn.

Kardiološka ambulanta Golnik
Vodja ambulante: : prim. doc. dr. Robert Marčun, dr. med.,spec.
Glavna medicinska sestra: Tanja Žontar, dipl. med. sestra

Ambulanta za sladkorne bolnike Kranj
Vodja ambulante: Marjan Kristanc, dr. med., spec.


Ostalo


Koordinator vodenja kakovosti
doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzgoje.

Vodja Službe za razvoj ljudi pri delu
Olivera Kostič, mag. prav. in manag. neprem.

Vodja Finančno-računovodske službe
Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved.

Vodja Lekarne
Janez Toni, mag. farm.

Vodja Tehničnega oddelka
Boštjan Zakrajšek, inž.str.

Vodja Oddelka za medicinsko in poslovno informatiko
Tomaž Knific, mag. org. inf.

Vodja zdravstvene administracije
Erna Juršinič, dipl.upr.org.


Vodja Oddelka nabave in javnih naročil
Rok Kikel, univ.dipl. pravnik