-->
Domov › Dejavnost bolnišnice

DEJAVNOST KLINIKE


Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je vrhunska ustanova za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi, alergijskimi in ostalimi internističnimi boleznimi.

Vsa naša dejavnost je usmerjena v utrjevanje in povečevanje svoje vloge v zdravstvenem sistemu države kot zgled strokovne odličnosti na področju bolnišnične in ambulantne obravnave bolnikov.

Namen naše dejavnosti je najboljša možna bolnišnična in ambulantna oskrba bolnika z diagnostiko, terapijo, zdravstveno nego in rehabilitacijo na sekundarni in terciarni ravni. Želimo skrbeti za razvoj pulmološke in alergološke stroke v Sloveniji. Znani smo tudi po izvajanju sodobne in kakovostne zdravstvene nege in vzgoje.

Poleg klinične dejavnosti opravljamo tudi raziskovalno in pedagoško dejavnost, kar je tudi eden od pogojev za pridobitev in ohranitev naziva klinika oz. klinični oddelek.