DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnost › Bolnišnične okužbe (KOBO)

BOLNIŠNIČNE OKUŽBE (KOBO)


KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) pripravlja strokovna pisna navodila za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, svetuje glede opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkih, skrbi za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju bolnišnične higiene in spremlja izvajanje dogovorjenih zaščitnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. KOBO pripravlja letna poročila o izvedenih dejavnostih in na osnovi le-teh pripravlja načrte za aktivnosti, ki bi vzdrževale oz. izboljšale razmere na področju bolnišnične higiene. KOBO združuje strokovnjake različnih specialnosti – zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO), medicinsko sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO), epidemiologa, kliničnega mikrobiologa, farmacevta, sanitarnega inženirja.

Vodja KOBO:
doc. dr. Viktorija Tomič, dr.med., spec.
T: 04/ 2569 401
E: viktorija.tomic@klinika-golnik.si

» Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe (NPPG)
» Preprečevanje širjenja MRSA

» Pandemic influenza plan
» Preventing the spread of MRSA