DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostDiagnostične metode – preiskave › Kardiovaskularna funkcijska diagnostika

KARDIOVASKULARNA FUNKCIJSKA DIAGNOSTIKA


Preiskave na Oddelku za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko se izvajajo dnevno.
Za vse preiskave je potrebno vnaprejšnje naročanje.
Za vse invazivne preiskave je potreben podpis informiranega pristanka po seznanjenju preiskovanca z namenom in potekom preiskave.
Preiskave se izvajajo po sprejetih protokolih in v primeru obstajanja kontraindikacij preiskave ne izvedemo.
Indikacije in kontraindikacije za obremenilno testiranje so povzete po amhrs.
Napotni zdravnik naj pred napotitvijo opredeli kontraindikacije in če bolnika kljub temu napoti na preiskavo, na napotnici navede, zakaj vztraja pri izvedbi preiskave.

» Kardiovaskularna funkcijska diagnostika - preiskave

Dokumenti

» Navodila preiskovancu za 24-urno merjenje krvnega tlaka
» Navodila preiskovancu za trasezofagealno ultrazvočno preiskavo srca
» Navodila preiskovancu za obremenilno testiranje na kolesu (cikloergometrijo)
» Navodila preiskovancu za ultrazvočno preiskavo srca (ehokardiografija)
» Navodila preiskovancu za ultrazvočno preiskavo globokih ven spodnjih okončin


Diagnostične metode – preiskave
» Respiratorna endoskopija
» Abdominalna endoskopija
» Radiološka dejavnost
» Respiratorna funkcijska diagnostika
» Kardiovaskularna funkcijska diagnostika
» Motnje dihanja med spanjem
» Fizioterapija in respiratorna rehabilitacija