DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnost › Onkološka dejavnost

ONKOLOŠKA DEJAVNOST


V Sloveniji za pljučnim rakom letno zboli okoli 1000 ljudi. V naši bolnišnici vsako leto odkrijemo okoli 350 do 400 novih bolnikov s primarnim pljučnim rakom in rakom plevre. Odkrijemo tudi precej zasevkov raka ostalih organov v pljuča in plevro.

Natančno poskušamo ugotoviti vrsto raka, ugotavljamo, koliko je rak razširjen v bližnjo okolico in morebiti tudi v oddaljene organe, kar je vse zelo pomembno za izbiro zdravljenja. Pomagamo si s slikovno diagnostiko: predvsem rentgenskim slikanjem prsnih organov, kosti, računalniško tomografijo prsnega koša in trebuha, scintigrafijo skeleta in ultrazvočnimi preiskavami trebuha ter plevralnega prostora. Za natančno opredelitev malignih bolezni je potrebna invazivna diagnostika: bronhoskopija, igelna biopsija sprememb v pljučih in plevri ter oddaljenih organih ter torakoskopija. Bistveno je, da opredelimo vrsto maligne bolezni citološko in histološko.

Na skupnem pulmološko-onkološkem konziliju se pulmologi dogovarjamo z onkologi, kirurgi in rentgenologi o najboljšem načinu zdravljenja za posameznega bolnika.

Osnovne metode zdravljenja raka


Obstajajo tri osnovne metode zdravljenja raka. Najstarejši metodi sta metodi lokalnega zdravljenja raka, to sta radioterapija (obsevanje) in kirurgija. Najmlajša metoda pa je metoda sistemskega zdravljenja raka, katerega namen je učinkovati na čisto vse rakaste celice v organizmu posredno ali neposredno. Tovrstno zdravljenje je primerno predvsem v dveh primerih: V prvem primeru se uporabljajo zdravila za zdravljenje rakave bolezni, ki ni več omejena na en organ, ampak se je razširila po organizmu (metastatska bolezen). V drugem primeru pa se uporablja kot dopolnilno zdravljenje k lokalnim metodam zdravljenja, bodisi pred operacijo (neadjuvantno zdravljenje), z namenom zmanjšanja obsega bolezni, zaradi katerega je nato potrebno odstraniti manj spremenjenega tkiva (oziroma ga manj obsevati) ali po operaciji (adjuvantno zdravljenje) pri čemer se deluje na t.i. sistemske mikrometastaze, ki nastanejo že zgodaj v procesu maligne bolezni in se s tem zmanjša verjetnost lokalne in sistemske ponovitve bolezni. Sistemsko zdravljenje raka obsega zdravljenje s klasičnimi citostatiki (pogovorno poznana pod imenom kemoterapija) in hormonsko zdravljenje raka in zdravljenje z biološkimi zdravili, ki vključujejo imunomodulatorje* in tarčna zdravila.Onkološka dejavnost
» Respiratorna endoskopija
» Onkološka kirurgija
» Kemoterapija
» Paliativna onkologija
» Register raka pljuč
» Smernice za sistemsko zdravljenje raka pljuč