DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostOnkološka dejavnost › Kemoterapija

SISTEMSKO ZDRAVLJENJE RAKA


Sistemsko zdravljenje raka s kemoterapevtiki, hormonskimi in biološkimi zdravili je uspešno zdravljenje, ki je v zadnjih desetletjih doseglo velik napredek in omogočilo ozdravitev ali vsaj zazdravitev milijonom bolnikov z rakom širom po svetu. Vstopamo v navdušujoče obdobje molekularne onkologije, ki bo učinkovitost sistemskega zdravljenja raka prav gotovo še izboljšalo. To obdobje od nas že danes zahteva individualno, posameznemu bolniku in njegovemu tumorju prilagojeno zdravljenje s tarčnimi zdravili. Poglobljeno poznavanje molekularne biologije tumorjev pa bo v prihodnosti omogočilo izbor pravega zdravljenja za pravega bolnika ob pravem času. Seveda pa takšen pristop zahteva določene spremembe.

PREDSTAVITEV ENOTE ZA INTERNISTIČNO ONKOLOGIJO (EIO) V KLINIKI GOLNIK


Z razvojem sistemskega zdravljenja raka pljuč, ki je prinesel uvedbo biološkega zdravljenja in intenzivnega podpornega zdravljenja tudi na področju raka pljuč, se je pojavila potreba po visoko specializirani oskrbi bolnikov pri sistemskem zdravljenju. Zaradi nenehnega sledenja visokim standardom dela, je bila na Kliniki Golnik v letu 2012 ustanovljena specializirana Enota za področje internistične onkologije. Na tej enoti se izvaja sistemsko zdravljenje raka pljuč, mezotelioma in tudi drugih pogostih rakov. To je enota, ki zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih standardov, kot so ESMO in ASCO, ter domačih zahtev. Poleg rutinskega sistemskega zdravljenja v enoti potekajo tudi klinične raziskave zdravljenja z novimi predvsem tarčnimi zdravili za raka (link na spisek raziskav). Enota je v tesnem sodelovanju z ostalimi specializiranimi strokami, kot so diagnostika, radioterapija, kirurgija in paliativno zdravljenje raka in slovenskim bolnikom z rakom zagotavlja evropsko primerljiv način oskrbe. H kakovostnejši in varnejši obravnavi bolnikov pa prispevajo tudi klinični farmacevti, zlasti na področju ustreznega predpisa zdravil, možnih interakcij in neželenih učinkov. V enoti deluje tim visoko izobraženih internistov onkologov, pulmologo ter v onkologiji dodatno izobraženih diplomiranih medicinskih sester.

Predstavitev tima EIO


Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec.
Elektronska pošta:tanja.cufer@klinika-golnik.si

Katja Mohorčič, dr. med., spec.

Nina Turšek Hiti, dr. med.

Urška Janžič, dr. med.

Nežka Hribernik, dr. med.

Tim diplomiranih medicinskih sester:
Peter Koren, dipl.zn.
Nataša Žižmond, dipl.m.s.
Teja Dolhar, dipl.m.s.
Ivanka Kržišnik, dipl.m.s.
Tina Fende, dipl.m.s.

ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA NA PODROČJU SISTEMSKEGA ZDRAVLJENJA RAKA


V zadnjih letih je tim zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja, razvil številne protokole in sheme zdravljenja ter izpopolnil klinično pot, tako za pljučnega raka, kot tudi za obsežno podporno zdravljenje. Pripravljeni so bili tudi standardi kakovosti dela in varnosti, vključno z vso zdravstveno dokumentacijo. Izdelana je bila tudi podatkovna baza, ki omogoča podrobno analizo dela, tako v smislu obsega dela, kot tudi načina oskrbe bolnikov in izhodov zdravljenja.

» Zloženka – Sistemska terapija pljučnega raka
» SOP 102-031 Ustna nega pri zdravljenju kemoterapijo in biološkimi zdravili
» OBR 102-041 Dnevnik jemanja zdravil ob sistemski terapiji
» SOP 102-036 Navodila bolnikom na zdravljenju z zdravilom afatinib
» OBR 102-042 Navodila za jemanje zdravil ob sistemski terapiji – pazopanib
» OBR 102-047 Ukrepi ob ekstravazaciji – iritanti
» OBR 102-048 Ukrepi ob ekstravazaciji – vezikanti, ki se vežejo na DNK
» OBR 102-049 Ukrepi ob ekstravazaciji – vezikanti, ki se ne vežejo na DNK
» Pisno soglasje pacienta za sistemsko zdravljenje raka pljuč

» Klinične raziskave na področju SZ raka

Onkološka dejavnost
» Respiratorna endoskopija
» Onkološka kirurgija
» Kemoterapija
» Paliativna onkologija
» Register raka pljuč