DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostOnkološka dejavnost › Register raka pljuč

REGISTER RAKA PLJUČ


Na Kliniki Golnik smo med prvimi, ne le v Sloveniji, ampak tudi v širši evropski regiji, že leta 2010 pričeli z delom na kliničnem registru raka pljuč, v okviru katerega zbiramo podatke o oskrbi in izhodih zdravljenja pri bolnikih diagnosticiranih in zdravljenih zaradi raka pljuč na Kliniki Golnik. V ta register vpisujemo številne podatke o bolnikovem splošnem stanju, podatke pridobljene z diagnostičnimi postopki ter podatke o zdravljenju. Vključeni so podatki vseh bolnikov s pljučnim rakom, diagnosticiranih na Kliniki Golnik. Spremljamo podatke o simptomih bolezni, spremljajočih stanjih in boleznih, delovanju notranjih organov, anatomskem obsegu raka, patološki klasifikaciji in molekularnih označevalcih. Za bolnike zdravljene na Kliniki Golnik pa tudi podatke o zdravljenju in izhodih zdravljenja.

NADALJNJE DELO
Bolnišnični register raka pljuč je eden prvih bolnišničnih registrov raka pri nas in tudi v tem delu Evrope. Gotovo pomeni velik korak k boljšemu obvladovanju raka pljuč v bodoče. V naslednjih letih želimo v register vključiti tudi podatke o zdravljenju vseh bolnikov, ki so pri nas diagnosticirani, vključeni v register, na zdravljenje pa so napoteni drugam. Načrtujemo pa tudi povezavo in skupno analizo podatkov z drugimi bolnišničnimi registri v regiji, kot je npr. register univerzitetnega kliničnega centra na Dunaju. Klinični registri raka postajajo pomembno orodje za učenje in pridobivanje novih znanj o oskrbi raka. Nudijo tudi neprecenljive podatke o medicinski in stroškovni učinkovitosti naših pristopov k diagnostiki ter zdravljenju raka. Izmenjava in objave podatkov kliničnih registrov raka danes že dopolnjujejo podatke populacijskih registrov raka.

» Poročilo bolnišničnega registra tumorjev prsnega koša od 2010 do 2017
» Poročilo bolnišničnega registra tumorjev prsnega koša od 2010 do 2016
» Poročilo bolnišničnega registra tumorjev prsnega koša od 2010 do 2015
» Poročilo Registra raka pljuč od 2010 do 2014


Onkološka dejavnost
» Respiratorna endoskopija
» Onkološka kirurgija
» Kemoterapija
» Paliativna onkologija
» Register raka pljuč