DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnost › Paliativna dejavnost

PALIATIVNA DEJAVNOST


Ko sami resno zbolimo, se v nas nekaj spremeni.
Bolezen s seboj prinese bolečine in ostale telesne težave, pojavijo se različna čustva, kot so strah pred bolečino, preiskavami, zaskrbljeni smo zaradi predlaganega načina zdravljenja npr. s kemoterapijo, inzulinom itd. Razmišljamo o smrti, sprašujemo se in jezimo, zakaj se to dogaja ravno nam, skrbi nas za naše najbližje. Naše potrebe in želje se spremenijo in v marsičem postanemo odvisni od drugih. Vse te spremembe od nas zahtevajo, da se prilagodimo na nove razmere in se postopoma sprijaznimo z novonastalim položajem. Zavemo se, da potrebujemo pomoč, pogosto pa jo potrebujejo tudi naši najbližji.

Radi bi Vam predstavili paliativno oskrbo, ki se je razvila z namenom izboljšati vsestransko pomoč bolnikom s kronično, neozdravljivo boleznijo in veseli smo, da postaja dostopna tudi bolnikom pri nas.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeljuje paliativno oskrbo kot aktivno pomoč neozdravljivo bolnim ter njihovim svojcem. Neozdravljiva bolezen ni samo rak, temveč so to tudi ostale kronično potekajoče bolezni. Dolžina življenja bolnikov s takšnimi boleznimi je različna, vsi pa v času bolezni potrebujejo pomoč številnih strokovnjakov. Obseg te pomoči se stopnjuje od začetka bolezni do smrti. Pomoči morajo biti deležni tudi bolnikovi svojci.


Klinična dejavnost
   Paliativna dejavnost
   » Kaj paliativna oskrba pomeni za bolnike in njihove svojce?
   » Kdo izvaja paliativno oskrbo?
   » Dejavnosti paliativnega tima
   » Klinična pot paliativne oskrbe bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom