DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostPaliativna dejavnost › Kaj paliativna oskrba pomeni za bolnike in njihove svojce?

KAJ PALIATIVNA OSKRBA POMENI ZA BOLNIKE IN NJIHOVE SVOJCE?


Bolnikom skušamo v največji možni meri lajšati bolečine in ostale moteče simptome, skrbimo pa tudi za njihove duševne in duhovne potrebe ter potrebe njihovih svojcev. Pomagamo jim živeti čim bolj kakovostno (po njihovih zmogljivostih najbolje) in, kolikor je mogoče, aktivno do smrti, bolnikovi družini pa nudimo pomoč tako med boleznijo kot tudi po bolnikovi smrti, v času žalovanja.

Danes je žal še vedno mnogo neozdravljivo bolnih, ki so v napredujoči stopnji bolezni nezadovoljivo obravnavani, saj jim tako zdravstveni delavci kot svojci želijo za vsako ceno podaljševati življenje. Tem bolnikom življenja žal ne moremo bistveno podaljšati, lahko pa zmanjšamo oziroma odpravimo njihovo trpljenje in izboljšamo kakovost preostalega življenja. Smrti ne pospešujemo in je ne odlagamo, sprejemamo jo kot naraven proces. S svojim delom skušamo razvijati sočutje in upanje.

Pogoj za dobro paliativno oskrbo je dobra komunikacija med osebjem, bolniki ter njihovimi svojci. Bolnik in njegovi bližnji naj strokovnjakom, ki sodelujejo v timu paliativne oskrbe, zaupajo svoje težave, želje in pričakovanja. Prav tako je pomembno, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju postopkov obravnave za čas, ko sami ne bodo mogli aktivno odločati (odklonitev zdravljenja v bolnišnici v zadnjem obdobju bolezni, odklonitev oživljanja in ostalih postopkov brezupnih poskusov podaljševanja življenja). Tako bolnik in njegovi svojci postajajo enakovredni člani tima in aktivno sodelujejo pri zdravljenju.


Paliativna dejavnost
» Kaj paliativna oskrba pomeni za bolnike in njihove svojce?
» Kdo izvaja paliativno oskrbo?
» Dejavnosti paliativnega tima
» Klinična pot paliativne oskrbe bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
» Informativna srečanja za bolnike in svojce