DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostPaliativna dejavnost › Klinična pot paliativne oskrbe bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom

KLINIČNA POT PALIATIVNE OSKRBE BOLNIKOV Z DROBNOCELIČNIM PLJUČNIM RAKOM


» Prva stran dokumentacije paliativne oskrbe
» Opis klinične poti paliativne oskrbe bolnika z drobnoceličnim pljučnim rakom (.pdf)
» Klinična pot paliativne oskrbe bolnika z diagnozo drobnocelični pljučni rak (.pdf)
» Kratkoročni cilji paliativne oskrbe pri bolniku po posameznih področjih obravnave (.pdf)
» Ocena samostojnosti bolnika in svojcev pri nadaljnjem obvladovanju bolezni (.pdf)
» Razlaga ocene za področje psihosocialna oskrba (.pdf)
» Moja opažanja in vprašanja o bolezni in zdravljenju (za bolnike) - (.pdf)
» Moja opažanja in vprašanja o bolezni in zdravljenju (za svojce) - (.pdf)

V Kliniki Golnik začenja z delovanjem SKUPINA ZA PALIATIVNO OSKRBO bolnikov s pljučnim rakom. Skupino sestavljamo zdravniki, medicinske sestre, psiholog, socialni delavec, fizioterapevti in dietetik.

Namen delovanja skupine za paliativno oskrbo je zagotoviti celostno, torej telesno, socialno, psihološko in duhovno obravnavo bolnikov in njihovih svojcev.

Cilji paliativne oskrbe in s tem delovanja naše skupine so:
  • obravnavati bolnika in njegove svojce kot enakovredne partnerje, ki soodločajo o načinu in poteku zdravljenja,
  • informirati bolnika in njegove svojce o naravi in poteku bolezni ter posledicah zdravljenja glede na njihove želje in sposobnosti,
  • poučiti bolnika in njegove svojce, kako spoznati in obvladovati spremljajoče simptome bolezni in zdravljenja,
  • zagotoviti bolniku optimalno paliativno oskrbo v bolnišnici, po dogovoru s timom na primarni ravni (izbrani zdravnik, patronažna služba) pa mu omogočiti palitivno oskrbo tudi doma ali v institucionalnem varstvu,
  • omogočiti bolniku bivanje in umiranje v domačem okolju.

Zavedamo se, da je osnovni nosilec in koordinator bolnikove obravnave izbrani zdravnik. Prav tako vemo, kako pomembna izvajalka paliativne oskrbe na bolnikovem domu je patronažna medicinska sestra. Brez njunega sodelovanja in podpore, naši cilji niso uresničljivi.

Specialiste splošne in družinske medicine ter patronažne medicinske sestre v Gorenjski regiji in Ljubljani smo pisno seznanili o začetku delovanja skupine za paliativno oskrbo v Bolnišnici Golnik in jih prosili za sodelovanje. Ostale zdravstvene delavce (glede na to, od koder prihaja obravnavan bolnik oziroma, kje bo nadaljeval zdravljenje) bomo obveščali sproti. Z izvajanjem klinične poti paliativne oskrbe bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom smo pričeli 3. maja 2006.

Bolniki in/ali njihovi svojci, ki se bodo odločili za pomoč skupine za paliativno oskrbo, bodo poleg običajne odpustne dokumentacije v pisni obliki prejeli še Dokumentacijo paliativne oskrbe, ki jo sestavljata:
  • Klinična pot paliativne oskrbe bolnika z diagnozo drobnocelični pljučni rak
  • Ocena samostojnosti bolnika in svojcev pri nadaljnjem obvladovanju bolezni

S soglasjem bolnika, bomo za pomoč pri vodenju bolnika prosili njegovega izbranega zdravnika, patronažno službo ali po potrebi obvestili druge ustrezne službe.

Posamezni člani skupine za paliativno oskrbo bomo na razpolago bolnikom, svojcem in še posebno izbranim zdravnikom in patronažnim medicinskim sestram na kontaktnem telefonu, zabeleženem na obrazcu Dokumentacije paliativne oskrbe.

V pričakovanju čim boljšega sodelovanja v korist naših skupnih bolnikov, Vas lepo pozdravljamo
Paliativni tim Klinike Golnik


Paliativna dejavnost
» Kaj paliativna oskrba pomeni za bolnike in njihove svojce?
» Kdo izvaja paliativno oskrbo?
» Dejavnosti paliativnega tima
» Klinična pot paliativne oskrbe bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
» Informativna srečanja za bolnike in svojce