DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostPaliativna dejavnostProjekt PO 2009/10 › Dokumentacija

DOKUMENTACIJA


Klinične poti

    BOLNIŠŠNICA
        » OBR-104-000 Prva stran dokumentacije
        » OBR 104-011 Klinična pot PO prilagojena po Edmontonu bolniššnica;
        » OBR 104-114 Obravnava bolnika KPPO cilji in načrt bolnišški oddelek;
        » OBR 104-012 Obravnava bolnika KPPO vodenje bolnikovih težžav bolnišški oddelek;
        » SOP 104 - 002 Pisno soglasje bolnika za izvajanje PO;
        » OBR 104-017 Seznam delavcev vključenih v KPPO

    DOMA, INSTITUCIONALNO VARSTVO
        » OBR 104-013 Klinična pot PO prilagojena po Edmontonu doma dso;
        » OBR 104-015 Obravnava bolnika KPPO cilji in načrt doma dso;
        » OBR 104-034 List terapije za bolnika v Po - doma, dso;
        » OBR 104-004 Moja opažžanja in vpraššanja o bolezni in zdravljenju - za bolnika;
        » OBR 104-005 Moja opažžanja in vpraššanja o bolezni in zdravljenju - za svojce;
        » OBR 104-017 Seznam delavcev vključenih v KPPO

Administrativna
        » OBR 104 - 033 Beležženje storitev in opravljenega dela;
        » OBR 104 - 032 Seznam bolnikov vključenih v PO
        » SOP 104 - 005 Zadovoljstvo svojcev bolnikov obravnavanih v PO;
        » SOP 104 - 004 Zadovoljstvo izvajalcev PO;
        » OBR 104 - 031 Delo tima specialistične PO

Navodila
        » SOP 104 - 007 Navodilo za izpolnjevanje KPPO
        » SOP 104 - 008 Navodilo za beležženje storitev in opravljenega dela
        » SOP 104 - 011 Navodilo za delo koordinatorja
        » SOP 104 - 012 Dopis primarnemu timu_za regije

Standardi
        » SOP 104 - 009 Orodja za oceno simptomov
        » SOP 104 - 010 Algoritem obravnave najpogostejšših simptomov

Kriteriji vključevanja
        » SOP 104 - 006 Kriteriji za vključitev v PO


Projekt PO 2009/10
» Dokumentacija
» Aktualno
» Več o projektu
» Pogosto zastavljena vpraššanja
» Izvajalci
» Povezave