DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnost › Obravnava tuberkuloze

OBRAVNAVA TUBERKULOZE


» Oddelek in ambulanta za tuberkulozo v Kliniki Golnik
» Register za tuberkulozo
» Nacionalni referenčni laboratorij za mikobakterije
» Obiski


TUBERKULOZA


Kaj je tuberkuloza?

Tuberkuloza (TB) ali jetika (sušica) je kronična nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil Mycobacterium tuberculosis. V večini primerov bolezen prizadene pljuča (pljučna tuberkuloza), lahko pa prizadene tudi druge organe (kosti, ledvica, jajčnike, bezgavke, ...).
S pravočasnim odkritjem in pravilnim zdravljenjem je bolezen popolnoma ozdravljiva.

Kako se tuberkuloza prenaša?

Tuberkuloza se prenaša iz osebe na osebo s kužnim aerosolom oziroma z vdihavanjem okuženega zraka. Kužni aerosol nastaja pri kašljanju, kihanju, glasnem govorjenju ali petju oseb s pljučno obliko TB.

Verjetnost prenosa okužbe je odvisna od:
 • števila bacilov, ki jih bolnik izkašlja v okolico
 • koncentracije bacilov v zraku (zaprti prostori, slabo prezračeni)
 • časa izpostavljenosti oseb kužnemu aerosolu
 • od odpornosti organizma
 • virulence bacilov TB

Kdo je kužen?

Kužni so bolniki, pri katerih v direktnem razmazu izmečka najdemo bacile tuberkuloze. Pri teh osebah gre za aktivno pljučno tuberkulozo.
Bolniki, ki imajo izvenpljučno tuberkulozo oziroma v njihovem izmečku ni najti bacilov tuberkuloze, niso kužni.

Kaj je okužba?

Okuži se lahko vsak izmed nas, tudi če je le kratek čas skupaj z zelo kužno osebo. Veliko večja verjetnost za okužbo obstaja ob ponavljajočem se stiku.
Okužba še ne pomeni bolezni.

Kdaj nastopi bolezen?

Če človekov obrambni mehanizem (zmanjšana odpornost organizma) ne zaustavi širjenja bacilov tuberkuloze v telesu, človek zboli. Običajno se bolezen ne razvije takoj po okužbi. Okužena oseba zboli šele po preteku enega in pol do treh let po okužbi. Približno polovica okuženih pa zboli šele po več letih.
Navadno zboli le 10 % okuženih.

Pogoj, da zbolimo je:
 • okužba z bacilom TB
 • okužba mora napredovati do bolezni

Kaj je pomembno za zaščito pred prenosom okužbe na zdrave ljudi?
 • higiena kašlja
 • prezračevanje prostorov
 • uporaba zaščitnih mask
 • uporaba baktericidne svetilke (v kliniki)

Higiena kašlja
Ker vemo, da se največ bacilov izloča, ko bolnik kašlja, smo uvedli preventivne ukrepe. Ob kašlju je potrebno izvajati higieno kašlja. To pomeni, da ko bolnika začne siliti na kašelj, vzame dva papirnata robčka, z njima pokrije nos in usta in kašlja v robčka. Ko kašelj mine, robčka previdno zmečka in ju vrže v rumeno vrečko za infektivne odpadke. Prav tako morebitni izmeček izpljune v robček.Zatem si obvezno razkuži roke.

Prezračevanje prostorov
Da preprečimo prenos TB na zdrave ljudi, je zelo pomembno večkrat dnevno prezračevati prostore.
Bacili TB ostanejo dolgo časa aktivni (živi) in se zadržujejo v zgornjem delu prostora (pri stropu). S prezračevanjem, še posebej, če ustvarimo prepih v prostoru, zračni tok odnese bacile na prosto. Zunaj jih uniči sončna svetloba.

Uporaba zaščitnih mask
Bolnik s kužno obliko TB mora vedno nositi masko ob prisotnosti zdravstvenega osebja in ob prisotnosti drugih ljudi, ki nimajo TB.

Bolniki nosijo kirurške maske (modre barve), ki ščitijo od znotraj-navzven. To pomeni, da bacili ostanejo v maski in ne morejo prehajati v prostor.

Zdravstveni delavci nosijo respiratorje, ki jih ščitijo od zunaj-navznoter. To pomeni, da preprečujejo, da bi bacile vdahnili.

Masko bolnikom menjamo enkrat na dan oz. po potrebi, glede na izgled maske.
Maska služi svojemu namenu le, če je nepoškodovana in pravilno nameščena.
V primeru, da se maska zmoči, zmečka ali strga, jo je potrebno zavreči v rumeno vrečko namenjeno infektivnim odpadkom.
Kadar ste v sobi sami ali s sobolnikom lahko snamete masko in jo odložite v ledvičko na nočni omarici.

Kako bolezen dokažemo?

 • z rentgensko sliko pljuč
 • s preiskavo kužnin; najpogosteje je to izmeček, pod mikroskopom lahko pokaže prisotne bacile TB (direktni razmaz) ali pa bacili TB porastejo v posebnih gojiščih, kamor izmeček zasadimo (kultura). Kultura je znana po 6 - 8 tednih.
 • s testom QuantiFERON TB-Gold in Tube (QF2), ki ga izvedemo s posebnim odvzemom krvi. Rezultati testa so znani v enem do dveh tednih.

Kakšni so bolezenski znaki?

Znaki za pljučno TB so:
 • dalj časa trajajoč kašelj (več kot tri tedne)
 • bolečina v prsih
 • hemoptize (kri v izmečku)

Znaki za ostale oblike zunajpljučne TB so odvisni od mesta bolezni.
Splošni znaki za TB:
 • povišana temperatura
 • mrzlica
 • nočno znojenje
 • utrujenost
 • izguba apetita
 • hujšanje

Zdravljenje tuberkuloze

Zdravljenje običajno poteka 6 - 9 mesecev s kombinacijo več različnih antibiotikov.