DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostObravnava tuberkuloze › Register za tuberkulozo

REGISTER ZA TUBERKULOZO


» Obrazci, navodila
» Tekoči podatki
» Publikacije
» Obvestila


O registru

V Kliniki na Golniku je bil leta 1954 ustanovljen Register za tuberkulozo, imenovan tudi Centralni register za tuberkulozo. Ta je ostal na Golniku zaradi posebne vloge klinike v zgodovini boja proti tuberkulozi v Sloveniji. Klinika je bila v preteklosti namreč zgrajena z namenom obravnave bolnikov s tuberkulozo in tu se je zdravila tudi večina bolnikov iz Slovenije ter ostalih delov takratne Jugoslavije. Pomemben del sanatorija na Golniku je predstavljal Centralni register. Tu so se koordinirali skoraj vsi ukrepi proti tuberkulozi v Sloveniji (registracija bolnikov, fluorografiranje, cepljenje). Kasneje je register postajal bolj enota za zbiranje podatkov o bolnikih s tuberkulozo. Začeli pa so zbirati tudi podatke o kroničnih pljučnih boleznih in pljučnem raku. V zadnjih letih je zbiranje podatkov o drugih boleznih postalo domena Inštituta za varovanje zdravja ali Registra raka.

Zaradi vse večjih zahtev Svetovne zdravstvene organizacije o obravnavi epidemije tuberkuloze je od leta 1996 postopno potekala prenova nacionalnega programa in z njo tudi prenova Registra za tuberkulozo. Laboratoriji za diagnostiko tuberkuloze so registru začeli poročati o pozitivnih izvidih pregledov kužnin na bacile tuberkuloze, izpopolnila se je registracija bolnikov s tuberkulozo in rutinsko se je začelo spremljanje občutljivosti bacilov za posamezne antituberkulotike. Nujno je postalo spremljanje izida zdravljenja in izvajanje nadzora nad prejemanjem zdravil pri bolnikih s tuberkulozo. Obseg podatkov, ki so se stekali v register, se je zelo povečal in za njihovo hranjenje in obdelavo je bil poslej potreben računalnik.

Z letom 2001 se je začela izvajati tudi registracija oseb, ki so bile v tesnem stiku s tuberkuloznimi bolniki in so bile predvidene za pregled na aktivno tuberkulozo ali latentno okužbo z njo. Tu so pomembni podatki o rezultatih njihovih pregledov in podatki o izvajanju preventivnega zdravljenja s kemoprofilakso. Z ukinitvijo neselektivnega cepljenja s cepivom BCG v letu 2005 je register začel spremljati podatke o izvajanju cepljenja pri novorojencih, kjer še obstaja indikacija za cepljenje.

Delo je brez stalne uporabe računalnika postalo nemogoče. Register je postal aktiven člen pri obravnavi epidemije tuberkuloze, saj s pravočasnim zaznavanjem posebnosti bistveno vpliva na kakovostnejšo obravnavo bolnikov s tuberkulozo in njihovih kontaktov. Za spremljanje epidemije so na voljo tedenska poročila, sicer pa letni pregledi o registriranih bolnikih s tuberkulozo in njihovih značilnostih. Register pripravlja sumarna letna poročila, ki jih posreduje Inštitutu za varovanje zdravja in vsem zainteresiranim sodelavcem ter Regionalnemu uradu Svetovne zdravstvene organizacije v Kopenhagnu, pripravlja pa tudi podrobnejša poročila, ki jih posreduje Evropskemu centru za spremljanje tuberkuloze v Parizu. S posredovanjem podatkov sodeluje pri evropskem projektu spremljanja multirezistentne tuberkuloze v Evropi.


Kontakt

Telefon: 04 25 69 362, 363, 364
Fax: 04 25 69 361
Elektronska pošta: register@klinika-golnik.si

Naloge registra za bližnjo prihodnost

Na registru so zaposleni dva administratorja, skrbnik baze podatkov in zdravnik. Zaradi vse bolj pomembnega dela na terenu, v smislu iskanja kontaktov in razčiščevanja poti prenosa tuberkuloze, na registru od leta 2004 sodeluje še medicinska sestra, koordinator z oddelka za tuberkulozo.

Zaradi vse večjih zahtev po sprotnem pregledovanju podatkov registra je v bodoče nujen prehod na podatkovno bazo, ki zagotavlja večuporabniški dostop do podatkov in je locirana na datotečnem strežniku. Prav tako je nujna izdelava spletnih strani, ki naj bi vsebovale vse ključne podatke o tuberkulozi, obrazce, navodila in poročila za vse osebe, ki prihajajo v stik s tuberkuloznimi bolniki.

Register za tuberkulozo
» Obrazci, navodila
» Tekoči podatki
» Publikacije
» Obvestila