DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostObravnava tuberkulozeRegister za tuberkulozo › Obvestila

OBVESTILA


OBVESTILO - vitamin B6 (piridoksin)

Na 17. rednem posvetu o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo, dne 23.3.2012, je bilo izpostavljeno dejstvo, da prakse predpisovanja vitamina B6 za preventivo nevropatij ob zdravljenju z izoniazidom v Sloveniji niso poenotene. Informacijo smo preverili na ZZZS, kjer so povedali, da vitamin B6 ni razvrščen na listo za predpisovanje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker želimo, da bi bilo predpisovanje in dostopnost do zdravila poenoteno in stroškovno ugodno, bomo na ZZZS podali predlog, da se to uredi v najkrajšem možnem času.

PRIPOROČILA GLEDE CEPLJENJA PROTI TUBERKULOZI (selektivno BCG cepljenje)

Strokovna stališča Nacionalnega programa za tuberkulozo glede cepljenja proti tuberkulozi so navedena v vsakoletnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili. Cepljenje z BCG cepivom je obvezno za novorojenčke, katerih starši so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka preselili iz držav z višjo incidenco tuberkuloze in za otroke, katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze. Cepljenje je priporočljivo tudi za novorojenčke, kateri bodo v prvih letih življenja stalno bivali ali pogosto obiskovali države z višjo incidenco tuberkuloze. Ker v določenih državah, kljub nižji skupni incidenci tuberkuloze, obstajajo območja, kjer je pojavljanje tuberkulozo večje, smo vam pripravili seznam, na katerem so označene države, za katere priporočamo BCG cepljenje za novorojenčke.
Seznam držav » Seznam državRegister za tuberkulozo
» Obrazci, navodila
» Tekoči podatki
» Publikacije
» Obvestila