DomovDejavnost bolnišniceKlinična dejavnostZdravstvena nega in oskrba › Nakutna bolnišnična obravnava

NAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA (NEGOVALNI ODDELEK)


Sprejem bolnika v negovalni oddelek je vedno načrtovan. Sprejmemo le tiste bolnike, ki so bilo pred tem sprejeti na akutni oddelek bolnišnice zaradi razloga, ki je zahteval akutno hospitalno obravnavo. Za premestitev na negovalni oddelek mora biti izpolnjen eden od kriterijev: potreba bolnika po zdravstveni negi, zdravstveni vzgoji, rehabilitaciji ali čakanje bolnikov na rešitev socialnega problema. Z namestitvijo bolnika v negovalni oddelek zagotovimo kontinuiteto oskrbe bolnika od bolnišnice v domače okolje ali drugo ustanovo. Naše izkušnje so pokazale, da je prav na tem področju največ težav, ker v Sloveniji nimamo dovolj ustreznih služb in ustanov, ki bi po odpustu bolnikom in njihovim svojcem nudile dodatno pomoč na domu ali namestitev v ustrezno ustanovo.


Zdravstvena nega in oskrba
» Koordinator odpusta
» Krožki kakovosti
» Nakutna bolnišnična obravnava (negovalni oddelek)
» Učne delavnice za bolnike