-->
DomovDejavnost bolnišniceOpis bolezni in preiskav › Ultrazvok srca (ehokardiografija)

ULTRAZVOK SRCA (EHOKARDIOGRAFIJA)


Ehokardiografija je preiskava srca, pri kateri zdravnik s pomočjo ultrazvoka pridobi natančne anatomske in funkcionalne podatke o srcu, velikih žilah in strukturah okoli srca. Pridobljeni podatki so potrebni za postavitev diagnoze, izbiro ustreznega zdravljenja in spremljanje ter ocenjevanje srčnih bolezni.


Najpogostejši način izvajanja te preiskave je preko stene prsnega koša (transtorakalna ehokardiografija – tte)

Preiskava poteka tako, da preiskovanec leži na levem boku z rahlo dvignjenim vzglavjem. Zgornji del telesa je razgaljen. Zdravnik mu na levo stran prsnega koša nanese kontaktni gel, ki omogoča boljši stik in vidljivost srca prek ultrazvočne sonde. S pomočjo ultrazvočne sonde, s katero kroži po koži v predelu prsnega koša, na zaslonu opazuje srce. Na prsnem košu ima lahko nameščene elektrode za spremljanje delovanja srca (EKG) med preiskavo.


Kontrastna ehokardiografija

V določenih primerih, ko je potrebno razjasniti nejasnosti, povezane s krvnim pretokom v srcu, se v žilo na roki vbrizga kontrastno sredstvo, ki ponazori pretok krvi skozi srce. Zdravnik preiskovanca o tem predhodno seznani. Medicinska sestra mu v žilo na roki uvede kanilo, prek katere kasneje vbrizga kontrastno sredstvo. Kanilo takoj po končani preiskavi odstrani.

Preiskava traja od dvajset do trideset minut in ne zahteva predhodne priprave, je neinvazivna, neškodljiva, nenaporna in zanjo ni potrebno, da je preiskovanec tešč.

V primeru, da je preglednost ultrazvoka srca preko stene prsnega koša izrazito slaba ali pa gre za posebne indikacije, se zdravnik odloči za ultrazvočno preiskavo srca s pomočjo posebne ultrazvočne sonde skozi požiralnik. Takšen način preiskave je zahtevnejši in je lahko neprijeten za preiskovanca, imenujemo pa ga transezofagealna ehokardiografija – tee.

V tem primeru zdravnik srce pregleduje s posebno ultrazvočno sondo, uvedeno skozi usta v požiralnik. Tako se s sondo približa srcu z druge strani, kar omogoča boljšo preglednost srca in aorte.

Sonda za transezofagealni ultrazvok je upogljiv inštrument (podoben gastroskopu), ki ga zdravnik uvede skozi usta v požiralnik in z njim pregleduje srce.

Preiskovanec mora biti na dan preiskave tešč. To pomeni, da zadnji obrok hrane zaužije večer pred preiskavo. Zjutraj lahko vzame le predpisana zdravila z malo vode (2 uri pred preiskavo). Med preiskavo leži na levem boku. Zgornji del telesa je razgaljen. Na prsnem košu ima nameščene elektrode za spremljanje delovanja srca (EKG) med preiskavo. Medicinska sestra mu v žilo na roki uvede kanilo, prek katere lahko kasneje po presoji zdravnika vbrizga kontrastno sredstvo, ki jasno prikaže pretok krvi skozi srce in omogoči lažjo oceno delovanja srca. Kanilo odstranili takoj po končani preiskavi.

Ob tem načinu izvedbe ultrazvoka srca je zelo pomembno, da je preiskovanec med preiskavo čim bolj sproščen in skuša upoštevati navodila, ki mu jih dajeta zdravnik in medicinska sestra. Tako lahko pripomore k lažji in hitrejši izvedbi preiskave in zmanjša neprijetne občutke ob uvajanju sonde skozi usta v požiralnik.

Takšen način izvedbe preiskave je nekoliko daljši zaradi priprave preiskovanca, uvajanja sonde in same izvedbe. Zdravnik pa z njo dobi zelo pomembne podatke za postavitev diagnoze in zdravljenje.


Naročanje na ultrazvočno preiskavo

Naročanje na ultrazvočno preiskavo srca v Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko naše bolnišnice naročanje poteka na dva načina:
- po pošti na naslov Bolnišnica Golnik – KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko

Na transezofagealni ultrazvok srca se lahko preiskovanci naročijo samo v primeru, da so že imeli opravljen transtorakalni ultrazvok srca in po predhodnem dogovoru zdravnika, ki pošilja preiskovanca z zdravnikom, ki preiskavo izvaja.