DomovDejavnost bolnišniceOpis bolezni in preiskav › Bolezni pljučnega intersticija

Intersticijske pljučne bolezni


To so bolezni, ki so redke. V okviru Klinike Golnik obravnavamo več kot polovico vseh teh bolnikov v Sloveniji. Sem spadajo bolniki s sarkoidozo, ki je najpogostejša intersticijska pljučna bolezen, z ekstrinzičnim alergijskim bronheoalveolitisom – boleznijo, ki nastane zaradi vdihovanja plesni pri delu s suhim senom in travo, ter cela vrsta drugi intersticijskih pljučnih bolezni, ki so še redkejše. Primarno so bolniki obravnavani v okviru pulmološkega oddelka 100 pod vodstvom dr. Katarine Osolnik. Zdravljenje bolnikov z intersticijskimi pljučnimi boleznimi je tako, da potrebujejo veliko nadzorov in veliko kontrolnih pregledov, najpomembneje pa je, da se postavi prava diagnoza, pri čemer sodelujejo strokovnjaki več področij, tako rentgenologi kot fiziologi ter patologi v naši Kliniki.