DomovDejavnost bolnišniceOpis bolezni in preiskav › Sarkoidoza

SARKOIDOZA


Kaj je sarkoidoza?

Sarkoidoza je večorganska bolezen neznanega vzroka. Čeprav danes že precej dobro razumemo klinična in imunološka dogajanja, ostajajo neznanka epidemiologija in genetski faktorji. Običajno zbolijo mladi in odrasli srednjih let. Pogosto so obojestransko prizadeti hilusne bezgavke, pljuča, oči in koža. Jetra, vranica, bezgavke, žleze slinavke, srce, živčni sistem, mišice in ostali organi so prizadeti redkeje. Za postavitev diagnoze so potrebne klinične in radiološke ugotovitve, podprte s histološkim dokazom nekazeoznih epiteloidnoceličnih granulomov. Ob tem moramo izključiti znane vzroke za nastanek granulomov in lokalno sarkoidno reakcijo. Potek in prognoza sta odvisna od pojavne oblike in teže bolezni.

Diagnostika sarkoidoze

Aktivnosti sarkoidoze navadno ob prvem pregledu ni mogoče oceniti. Ocenimo jo s kliničnim in laboratorijskim sledenjem ob kontrolah. Sarkoidoza je aktivna, kadar se simptomi, znaki ali laboratorijski kazalci pojavijo, slabšajo ali vztrajajo. Najpomembnejša je odločitev, ali bomo bolnika zdravili ali ne. Če je pri bolniku zdravljenje potrebno, večinoma zdravimo s sistemskimi glukokortikoidi.
Diagnozo sarkoidoze potrdimo ob upoštevanju kliničnih, radioloških in patoloških ugotovitev, iz česar je razvidno, da je nujna obravnava bolnika v interdisciplinarni posvetovalni skupini kliničnih specialistov, ki imajo z boleznijo, ki ni zelo pogosta, dovolj izkušenj.

V naši ustanovi obravnavamo bolnike s sarkoidozo ambulantno, vključno z ambulantno bronhoskopijo.