DomovDejavnost bolnišnice › Specialistične ambulante

SPECIALISTIČNE AMBULANTE


Ambulantno delo je del dejavnosti klinike, kjer bolnike pregledamo in kjer se odločamo za njihovo morebitno hospitalizacijo.

Urgentna ambulanta, Pnevmološko-alergološke ambulanti na Golniku in v Ljubljani, Kardiološka ambulanta na Golniku ter Ambulanta za sladkorne bolnike v Kranju so specialne ambulante, ki se ukvarjajo s pljučnim rakom, astmo, alergijskimi in imunskimi boleznimi ter tuberkulozo.

» Urgentna ambulanta Golnik
» Pnevmološka in alergološka ambulanta Golnik
» Pnevmološka in alergološka ambulanta Ljubljana
» Kardiološka ambulanta Golnik
» Ambulanta za mikobakterije
» Ambulanta za sladkorne bolnike Kranj