DomovDejavnost bolnišniceSpecialistične ambulante › Ambulanta za sladkorne bolnike Kranj

AMBULANTA ZA BOLNIKE S SLADKORNO BOLEZNIJO (DIABETOLOŠKA AMBULANTA)


Ambulanta je v prostorih Zdravstvenega doma Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj, 1. nadstropje (nad ambulanto za nujno medicinsko pomoč).

Ambulantna dejavnost je namenjena celostni zdravstveni oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo. V okviru internističnega pregleda jo izvajata specialist diabetolog in medicinska sestra. Pomemben sestavni del oskrbe bolnikov je zdravstvena vzgoja, ki pripomore k izboljšanju presnovne urejenosti in zmanjšuje tveganje za zaplete sladkorne bolezni.

Prvi pregled

je namenjen bolnikom z novoodkrito sladkorno boleznijo. Namen osebnega naročanja je vključitev v krajši zdravstveno-izobraževalni program, ki poudarja zdrav življenjski slog z zdravim načinom prehranjevanja pri sladkorni bolezni. S seboj prinesite napotnico, izvide in kartico zdravstvenega zavarovanja.

Naročanje

Naročanje na prvi pregled v ambulanto za sladkorne bolnike Kranj poteka osebno vsak delovni dan ob 13. uri.
Naročanje na kontrolni pregled poteka vsak delovni dan med 12. in 14. uro na telefonsko št.: 04 20 16 881.
E-pošta: amb.kranj@klinika-golnik.si

Napotnica

Napotnico mora izdati osebni zdravnik. Poleg podatkov naj vsebuje še obseg pooblastil št. 1, 2 in 3. Napotnica je lahko enkratna ali za obdobje več mesecev do 1 leta (trajanje pooblastila št. 5).

Telefonski kontakt

vsak delovni dan med 12. in 13. uro:
  • sporočanje v primeru, da na pregled ne morete priti
  • spreminjanje termina kontrolnega pregleda
  • dodatne informacije

Prihod v ambulanto in parkiranje

Zaradi izjemno omejenega števila parkirnih mest pred Zdravstvenim domom Kranj bolnikom svetujemo, da svoja vozila pustijo na prostem parkirišču izven območja zdravstvenega doma (parkirišče pred porodnišnico, parkirna hiša pri Zavarovalnici Triglav).
Svojce, ki bolnika pripeljejo na pregled, prosimo, da bolnika odložijo pri glavnem vhodu zdravstvenega doma, nato pa svoja vozila parkirajo na parkirišču nasproti porodnišnice.

Dodatne informacije

Ostale informacije dobite na številki 04 20 16 885 (administracija).Specialistične ambulante
» Urgentna ambulanta Golnik
» Pnevmološka in alergološka ambulanta Golnik
» Pnevmološka in alergološka ambulanta Ljubljana
» Kardiološka ambulanta Golnik
» Ambulanta za sladkorne bolnike Kranj
» Ambulanta za mikobakterije