DomovDejavnost bolnišniceStrokovne službe › Centralna administracija in arhiv

CENTRALNA ADMINISTRACIJA IN ARHIVPoglavitne aktivnosti in naloge zdravstvene administracije so:

  • Registracija pacientov (sprejemna pisarna): prvi stik s pacienti, vpis in popis njihovih podatkov ter usmeritev pacientov po oddelkih, ambulantah in diagnostičnih enotah; pisanje ambulantih pregledov, izvidov odklonjenih pacientov; zaračunavanje doplačniških pregledov in storitev brez napotnice.
  • Naročanje in skrb za reševalne prevoze pacientov ob odpustih, premestitvah in pregledih v drugih ustanovah.
  • Skrb za medicinsko dokumentacijo: urejanje popisov in kartonov pacientov, vlaganje izvidov in ostale dokumentacije v popise, kartone; skrb za naknadno prispele izvide in izvide oz. dokumentacijo iz drugih ustanov.
  • Pisanje anamnez, odpustnic, ambulantnih pregledov in izvidov diagnostičnih enot.
  • Izračun SPP hospitalnih obravnav, obračunavanje ambulantnih pregledov, izdajanje računov za storitve brez napotnice in zaključevanje odprtih obravnav.
  • Arhiviranje zdravstvene dokumentacije: ko je obravnava pacienta zaključena, se popis in karton uredita in pripravita za arhiviranje.

Zdravstvena administracija je prisotna na vseh oddelkih in v ambulantah.Strokovne službe
» Lekarna
» Register za tuberkulozo
» Socialna služba
» Centralna administracija in arhiv
» Služba oskrbe
» Higienik Klinike Golnik
» Knjižnica