DomovDejavnost bolnišniceStrokovne službe › Higienik Klinike Golik

HIGIENIK KLINIKE GOLNIK


Higienik je član Komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb Klinike Golnik. Je vezni člen med komisijo ter bolniškimi oddelki in enotami v skrbi za ustrezno okolje in postopke, ki preprečujejo nastanek bolnišnične okužbe. Je tudi član Kolegija zdravstvene nege in oskrbe, preko katerega zagotovi, da so informacije, nova navodila in poročila nadzorov posredovana neposredno vsem bolniškim oddelkom in enotam. Delo higienika je svetovalne in organizacijske narave. Obenem je tudi vodja centralne sterilizacije Klinike.
Higienik:
 • pripravlja pisna navodila za različna področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
 • sodeluje v skupini za standarde,
 • izvaja izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev s področja bolnišnične higiene,
 • izvaja notranje nadzore,
 • svetuje pri organizaciji aktivnosti, povezanih s preprečevanjem in obvladovanjem okužb,
 • izvaja nadzore, izobraževanja, skupinske in individualne delavnice s področja higiene rok,
 • organizira in vodi evidence o cepljenju zaposlenih in zunanjih ter o precepljenosti izdaja poročila ustreznim inštitucijam,
 • ureja postopke ob poškodbi z ostrimi predmeti, vodi evidence, pripravlja študije primerov in pripravi poročilo za MZ (kazalnik kakovosti)
 • ureja področje ravnanja z odpadki in pitno vodo Klinike,
 • izvaja nadzore zaposlenih in stanja v bolnišnični kuhinji,
 • izvaja nadzore higiene prostorov, opreme,
 • koordinira delo centralne sterilizacije tudi za potrebe kirurgije in pripravlja obračun opravljenih storitev,
 • sodeluje pri razpisih za MPM (razkužila, material za sterilizacijo,..), prevzem in odvoz odpadkov,…,
 • pripravlja plane in letna poročila s področja bolnišnične higiene,
 • spremlja novosti s področja bolnišnične higiene,
 • sodeluje v študijah, presojah,
 • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami,
 • nadomešča vodjo službe za oskrbo.

KONTAKT:
Mojca Novak
Tel: +386 4 25 69 373
Elektronska pošta: mojca.novak@klinika-golnik.siStrokovne službe
» Lekarna
» Register za tuberkulozo
» Socialna služba
» Centralna administracija in arhiv
» Služba oskrbe
» Higienik Klinike Golnik
» Knjižnica