DomovDejavnost bolnišniceStrokovne službe › Lekarna

LEKARNA KLINIKE GOLNIK


Poglavitne aktivnosti lekarne so naslednje:
  • naročanje in izdaja zdravil ter potrošnega medicinskega materiala na oddelke, spremljanje in oprema toka artiklov preko informacijskega sistema, skrb nad zalogami, skrb nad v Sloveniji neregistriranimi zdravili, nujnimi za uspešno zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi obolenji,
  • posredovanje strokovnih informacij zaposlenim v smislu optimizacije zdravljenj,
  • strokovno izobraževanje diplomantov farmacevtov v sodelovanju z vodstvom klinike in farmacevtsko fakulteto ter druge raziskovalne aktivnosti,
  • aktivnosti v smislu dosledne implementacije zakonov, ki regulirajo promet z zdravili, potrošnim medicinskim materialom, splošnimi in centraliziranimi javnimi naročili.

V zadnjih obdobjih s prihodom sodobnih informacijskih tehnologij, novih možnosti na področju skladiščenja artiklov, predvsem pa v želji po doseganju odličnosti v celovitem procesu zdravljenja na bolniku prijazen način se zaposleni v lekarni oziramo po nekaterih možnostih, ki jih ponujajo proizvajalci opreme – avtomatizaciji izdaje zdravil in tehnologiji EAN-kode. Obenem pa stremimo k:
  • zmanjšanju napak pri zdravljenju tudi z odpravo napak ob preračunavanju dozirnih shem,
  • znižanju stroškov poslovanja,
  • večji razpoložljivosti farmacevta za interno kliniko kakor tudi eksterno svetovanje bolniku.

Inovacije in razvoj posameznih panožnih dejavnosti se dogajajo tam, kjer so potrebe po hitrih in celovitih rešitvah problemov največje in nujne. Tako se zaposleni veselimo dveh pomembnih značilnosti:
  • napredno delovanje vodstva klinike,
  • v prihodnost zazrto razmišljanje zaposlenih.

Glede na razmere v slovenskem zdravstvu in predvidene spremembe v lastniški strukturi javnih zavodov pričakujemo pozitivne poslovne premike tudi za tipologijo lekarne, saj verjamemo, da bi lahko z možnostjo oskrbe vseh bolnikov poskrbeli za celovit, strokovni in kakovostni razvoj lekarniške službe na Gorenjskem.


Strokovne službe
» Lekarna
» Register za tuberkulozo
» Socialna služba
» Centralna administracija in arhiv
» Služba oskrbe
» Higienik Klinike Golnik
» Knjižnica