NaslovnicaPacijenti i posjetitelji › Naručivanje na specijalistički pregled

Naručivanje na specijalistički pregled

Kako bi se naši posjetitelji ugodno osjećali, dobar odnos pokušavamo graditi već pri samom naručivanju na pregled.

Naručiti se možete na tri načina:

Osobno naručivanje putem telefona
Za naručivanje u Pneumološku alergološku ambulantu Golnik nazovite 00386 4 25 69 130.
Naručivanje se odvija putem govornoga automata ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 10 sati. te utorkom od 10 do 12 sati.
Za naručivanje u Pneumološko alergološku ambulantu Ljubljana nazovite 00386 4 25 69 130.
Naručivanje se odvija putem govornoga automata ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 10 sati. te utorkom od 10 do 12 sati.
Za naručivanje u Pneumološko alergološku ambulantu Jesenice nazovite 00386 4 25 69 130.
Naručivanje se odvija putem govornoga automata ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 10 sati. te utorkom od 10 do 12 sati.
Za naručivanje u Ambulantu za dijabetičare Kranj nazovite 00386 4 20 16 881. Naručivanje se odvija putem govornoga automata svaki dan od 12 do 13 sati.

Putem obične pošte
U ovom slučaju pošaljite nam fotokopiju uputnice (odnosno original) te dopišite svoj telefonski broj na kojem ste dostupni za naša eventualna pitanja, na adresu:

Klinika Golnik
(dopišite i ambulantu u kojoj želite obaviti pregled)
Golnik 36
4204 Golnik

Ako želite obradu kod točno određenog specijalista, obavjestite nas i o tome.

Hitan pregled

Bolesnici kojima se zdravstveno stanje iznenada pogorša ili im je potreban hitan prijem, neka se obrate za pomoć područnoj ambulanti za hitnu medicinsku pomoć.