-->
Domov › Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


V Uradnem listu Republike Slovenije je bil v letu 2003, številka 24 objavljen Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Med temi organi je tudi Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Informacijo javnega značaja zakon definira v 4. členu, in sicer je to informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidenca ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.