DomovStrokovna javnost › Alergološka in imunološka sekcija SZD

ALERGOLOŠKA IN IMUNOLOŠKA SEKCIJA SZD


Sekcija sodeluje pri oblikovanju strokovne medicinske doktrine na področju alergologije in klinične imunologije v sodelovanju s Kliniko Golnik, Pediatrično kliniko, Dermatološko kliniko, Katedro za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani ter z Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Sodeluje pri podiplomskem izobraževanju zdravnikov na področju alergologije in klinične imunologije. (So)organizira strokovne kongrese, simpozije, tečaje, razstave in strokovne sestanke s področja alergologije in klinične imunologije.

Sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju alergologije in klinične imunologije. V skladu s statutom sodeluje s SZD, Zdravniško zbornico Slovenije in z organizacijami s področja alergologije in klinične imunologije. Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije (npr. European Academy of Allergology and Clinical Immunology).

Član sekcije lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki deluje na področju alergologije in klinične imunologije. V sekciji je trenutno preko 100 članov (internisti, pediatri, otorinolaringologi, specialisti medicine dela, bazični imunologi).