DomovStrokovna javnost › Promocija zdravja v bolnišnicah

PROMOCIJA ZDRAVJA V BOLNIŠNICAH


Promocija zdravja je eden temeljnih javnozdravstvenih pristopov, katerega osrednji namen je krepitev veščin ljudi za ohranjanje zdravja in spreminjanje okolij vsakodnevnega udejstvovanja (vrtci, šole, mesta, delovna okolja), da bi le-ta nudila več možnosti za zdrave odločitve. Bolnišnice se je v preteklosti pogosto sprejemalo kot okolja, ki so izključno osredotočena na prepoznavanje in zdravljenje bolezni posameznika. Danes vemo, da so to okolja s potencialom za krepitev zdravja ter izboljšanje z zdravjem povezane kakovosti življenja.

Z epidemiološkim in demografskim prehodom je postajalo jasno, da bodo za učinkovito obvladovanje naraščajočega števila starejših in bolnikov s kroničnimi boleznimi potrebne spremembe v sistemu zdravstvenega varstva. Bolniki s kroničnimi boleznimi potrebujejo poleg medicinskih posegov in ustreznega farmakološkega zdravljenja tudi navodila za prilagoditev življenjskega sloga ter znanje o samoobvladovanju bolezni. Raziskave so pokazale, da predstavlja čas hospitalizacije okno priložnosti za svetovanje glede vedenjskih sprememb, saj so bolniki v času izkušnje poslabšanja bolezni bolj dojemljivi za zdravstvenovzgojne nasvete.

Glede na pomanjkanje zdravstvenega osebja in vse večjo migracijo zdravstvenih delavcev si morajo bolnišnice prizadevati za pritegnitev in trajno zaposlitev motiviranega in usposobljenega osebja. Pri tem so zlasti uspešne tiste bolnišnice, ki ponujajo varno in zdravju naklonjeno delovno okolje in so si zaradi zadovoljstva bolnikov s kakovostjo storitev svojega osebja že pridobile ugled. Ker so zaposleni v bolnišnicah izpostavljeni mikrobiološkim, kemičnim, fizikalnim, biomehanskim in psihološkim tveganjem za zdravje, je ključnega pomena, da so aktivno vključeni v proces promocije zdravja na delovnem mestu in da se upoštevajo njihove potrebe ter stališča glede organizacije dela in delovnega mesta.

Vključevanje promocije zdravja naj bi se v bolnišnicah zato osredotočalo na štiri področja delovanja:
- promocijo zdravja bolnikov,
- ohranjanje zdravja zaposlenih,
- spreminjanje ustanove v okolje, ki spodbuja zdrave odločitve (podporno okolje) in
- krepitev zdravja lokalne skupnosti.

Več o drugih podpornih okoljih v Sloveniji lahko najdete na naslednjih spletnih povezavah:

» Zdravje v vrtcu

» Slovenska mreža zdravih šol

» Slovenska mreža zdravih mest

Od leta 2018 Klinika Golnik ni več članica mreže HPH.

Daljši prispevek o promociji zdravja v bolnišnicah najdete tukaj:

» Promocija zdravja v bolnišnicah: od ideje o podpornih okoljih do razvoja Mednarodne mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah

» Akvarijske ribe in zdravje ljudi