-->
DomovStrokovna javnost › Publikacije, priporočila, smernice

PUBLIKACIJE, PRIPOROČILA, SMERNICE


1


» 12.redni letni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s TBC, marec 2007
» 13.redni letni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s TBC, marec 2008
» 14.redni letni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s TBC, marec 2009
» 16. redni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s TB v Sloveniji, marec 2011
» 17. redni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s TB v Sloveniji, marec 2012
» 18. redni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo (TB) v Sloveniji, marc 2013
» 19. redni posvet o boravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Sloveniji-dodatek
» 19. redni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Sloveniji, marec 2014

2


» 20. redni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Sloveniji, marec 2015
» 21. slovenski in 2. mednarodni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Sloveniji, marec 2016

3


» 3. mednarodni simpozij o tuberkulozi in respiratornih okužbah; 22. slovenski posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo (TB) 2017
» 31. letni kongres Evropskega združenja za mikobakterije - ESM 2010: zbornik predavanj, julij 2010

4


» 4th Slovenian Pneumology and Allergology Congress 2008 - Book of abstracts

5


» 5. mednarodni simpozij o tuberkulozi in respiratornih okužbah, Bled 2019
» 5th Slovenian Pneumology and Allergology Congress - Book of abstracts 2012

6


» 6. Slovenski pnevmološki in alergološki kongres, zbornik predavanj: program za zdravstveno nego, Bled 2016
» 6ʰ Slovenian Pneumology Congress - Book of Abstracts Bled, 2016

A


» Alergološka sekcija 6. in 7. april 2018: Spomladansko srečanje Alergološke in imunološke sekcije SZD
» Alergološka sekcija 6. maj 2016: Omalizumab - vse kar ste želeli vedeti pa si niste upali vprašati
» Alergološka sekcija 7. maj 2016: Poklicne preobčutljivostne bolezni
» Alergološka sekcija april 2017: Aktualne teme iz alergologije in klinične imunologije
» Alergološka sekcija, 2005, april: Imunološki pogled na težko astmo, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2005, november: Allergens for Diagnosis and Treatment of Allergic Diseases, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2006, april: Aspirinska intoleranca in rinitis, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2006, november: Zgodnja terapija alergijskih bolezni: zagotavljanje kakovosti v alergologiji, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2007, december: Redkejše preobčutljivostne bolezni, zbornik sestanka
» Alergoloska sekcija, 2007, marec: Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj
» Alergološka sekcija, 2008, februar: Kronična urtikarija in angioedem, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2009, april: Alergija, astma in nosečnost, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2010, februar: Alergijske bolezni kože: zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2011, april: Aktualne teme v alergologiji_zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2012, marec: Nutritivna alergija, zbornik sestanka
» Alergološka sekcija, 2013, marec: Perioperativna anafilaksija
» Alergološka sekcija, 2014: Anafilaksija
» Alergološka sekcija, 2015, april: Preobčutljivost v ORL področju
» Alergološka sekcija, 2015, april: Urtikarija v vsakdanji praksi

C


» Cistična fibroza - klinična pot
» Cistična fibroza - navodila za fizioterapijo bolnikov s cistično fibrozo
» Cistična fibroza - standard obravnave

D


» Delavnice iz radiologije toraksa 14. in 15. maj 2009
» Delavnice iz radiologije toraksa 14. in 15. maj dodatek
» Dogovor o obravnavi anafilaksije (2015)

E


» EAACI po EAACI 2017

G


» Golniški simopzij 2016: Komuniciranje v paliativni oskrbi
» Golniški simpozij 2006: Obravnava pljučnega bolnika na intenzivnem oddelku: zbornik predavanj
» Golniški simpozij 2007: Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj
» Golniški simpozij 2007: Zdravstvena obravnava bolnika z obstruktivno boleznijo pljuč in alergijo: zbornik predavanj, program za MS in ZT
» Golniški simpozij 2009: Zbornik predavanj
» Golniški simpozij 2009: Zbornik predavanj, program za MS in ZT
» Golniški simpozij 2010: Zbornik predavanj
» Golniški simpozij 2011: Klinična farmacija: zbornik povzetkov
» Golniški simpozij 2011: Zbornik povzetkov
» Golniški simpozij 2012: Priporočila za preprečevanje prenosa okužb z M. tuberculosis v zdravstvenih ustanovah
» Golniški simpozij 2013: Klinična farmacija, 26. september
» Golniški simpozij 2013: Žalovanje v paliativni oskrbi, 4. oktober
» Golniški simpozij 2013: Zbornik predavanj, 18.-19. oktober
» Golniški simpozij 2014: Zbornik predavanj, program za MS in ZT
» Golniški simpozij 2015: Zbornik povzetkov
» Golniški simpozij 2015: Zbornik predavanj, program za MS in ZT
» Golniški simpozij 2017 - Zbornik za zdravstveno nego
» Golniški simpozij 2017- Zbornik 6. in 7. oktober
» Golniški simpozij 2018 - Zbornik predavanj
» Golniški simpozij 2018: Zbornik predavanj, program za MS in ZT

K


» Klinična dokumentacija za vodenje bolnika na sublingvalni imunoterapiji
» Klinična dokumentacija za vodenje bolnika na sublingvalni imunoterapiji - Obrazec 1
» Klinična dokumentacija za vodenje bolnika na sublingvalni imunoterapiji - Obrazec 2
» Klinična dokumentacija za vodenje bolnika na sublingvalni imunoterapiji - Obrazec 3
» Klinična dokumentacija za vodenje bolnika na sublingvalni imunoterapiji - Obrazec 4
» Klinična dokumentacija za vodenje bolnika na sublingvalni imunoterapiji - Obrazec 5
» Klinična farmacija 2013 - Consultation skills Golnik
» Klinična farmacija 2013 - interakcije med zdravili
» Klinična farmacija 2013 - ocena ledvične funkcije
» Klinična farmacija 2013 - prilagajanje odmerkov pri ledvični odpovedi
» Klinična farmacija 2013 - usklajevanje zdravljenja z zdravili GS2013
» Klinična farmacija 2013 - zgodovina zdravljenja z zdravili
» Klinična farmacija 2013 -stanje v Sloveniji septembra 2013 in dosežki v preteklem letu
» Klinična pot paliativne oskrbe bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
» Klinične poti za invazivne posege

N


» Nacionalni program obvladovanja tuberkuloze 2011
» Napotnica Preobčutljivost na zdravila
» Napotnica za merjenje kostne gostote
» Negovalni oddelek - Zbornik ob 10 letnici delovanja
» NIAHO in ISO v bolnišnicah: predstavitev izkušenj v Kliniki Golnik: zbornik predavanj, 30. 3. 2012
» Notranji nadzor pri dajanju zdravil

O


» Odvzem bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave na bolniških oddelkih

P


» Paliativna oskrba - ocena problemov bolnika in celostno zdravljenje ob koncu življenja s podporo bolnikovim bližnjim: zbornik srečanja, april 2009
» Paliativna oskrba v zadnjih dneh življenja: učna delavnica, januar 2009
» Paliativna oskrba-Žalovanje 11. Golniški simpozij 4. oktober 2013
» Paliativna oskrba_Zbornik Izbrane teme iz paliativne oskrbe 3.2.2011
» Potek akreditacijske presoje
» Povezava zahtev standardov NIAO in ISO 9001
» Predstavitev Enote za internistično onkologijo: zbornik povzetkov, 6. 4. 2012
» Prijava bolnika v register trajnega zdravljenja s kisikom na domu / ventilacije na domu
» Prijava bolnika v register trajnega zdravljenja s kisikom na domu / ventilacije na domu - Obrazec(.doc)
» Prijava bolnika v register trajnega zdravljenja s kisikom na domu / ventilacije na domu - Obrazec(.pdf)
» Priporočila za obravnavo zunajbolnišnične pljučnice odraslih, prenovljena in dopolnjena izdaja 2010

S


» Sklop Notranji nadzor
» Sklop varnost pacientov
» Sklop zdravljenje z zdravili
» Slovenske usmeritve za zdravljenje akutnega poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (apKOPB), april 2008
» Smernice za sistemsko zdravljenje raka pljuč

Š


» Šola oskrbe bolnika s trajnim drenažnim katetrom, marec 2015

S


» Spremljanje telefonskih naročil
» Stališča Bolnišnice Golnik - KOPA do obravnave trajne astme pri odraslih
» Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja

T


» Timsko delo zdravstvenih delavcev - vidik zdravnika

U


» Uporaba ovirnic

V


» Vloga farmacevta v zdravstvenem timu in ob bolniku
» Vloga medicinske sestre pri razdeljevanju zdravil

Z


» Združenje pnevmologov Slovenije, december 2010: Kardiovaskularne bolezni in rak pljuč, zbornik sestanka
» Združenje pnevmologov Slovenije, maj 2008: Simpozij o kašlju, zbornik sestanka
» Združenje pnevmologov Slovenije, maj 2009: Meeting of Three Respiratory Societies: Slovenia, Croatia, Hungary, zbornik sestanka
» Združenje pnevmologov Slovenije, november 2008: Simpozij o dispneji, zbornik sestanka
» Zunajbolnišnične pljučnice: analiza slovenskih smernic, zbornik srečanja, februar 2007