DomovStrokovna javnostRaziskovalna dejavnost › Knjižnica

KNJIŽNICA


Knjižnica Klinike Golnik z literaturo in informacijami podpira klinično, izobraževalno, raziskovalno in razvojno usmeritev klinike. Hkrati je vseslovenski komunikacijski center znanstvenih, strokovnih in kliničnih pulmoloških in alergoloških informacij, ki nastajajo v kliniki, se nahajajo v njenem knjižničnem gradivu ali so del globalno dostopnih informacij. Storitev edine slovenske specialne pulmološke in alergološke knjižnice z več kot pol stoletja dolgo tradicijo se, ob zaposlenih, poslužujejo tudi zdravstveni delavci iz drugih slovenskih zdravstvenih ustanov, zavodov in inštitutov, študenti z medicinskih in zdravstvenih fakultet, fakultete za farmacijo in visokih šol za zdravstvo, farmacevti ter raziskovalci. Knjižnica Klinike Golnik sodeluje tudi s številnimi knjižnicami po Sloveniji, zlasti z biomedicinskimi.

Elektronska pošta: knjiznica@klinika-golnik.si


Vodja knjižnice:

Anja Blažun
Telefon: 04 256 93 80
Faks: 04 256 91 17
Elektronska pošta: knjiznica@klinika-golnik.si ali anja.blazun@klinika-golnik.si
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure


Dejavnosti knjižnice Klinike Golnik

Storitev Vsebina
KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA DEJAVNOST - Naročanje gradiva,
- formalna in vsebinska obdelava gradiva tuje in lastne produkcije (uporaba programa za specialne knjižnice INFOLIT),
- seznanjanje uporabnikov z novostmi na knjižnem trgu,
- iskanje, filtriranje, evalvacija in predelava informacij,
- posredovanje javno dostopnih informacij, lastnega gradiva in medknjižnična izposoja,
- sodelovanje s knjižnicami biomedicinskega kroga Slovenije,
- izobraževanje uporabnikov o uporabi biomedicinskih informacijskih virov in knjižnično informacijskega sistema,
- izločanje zastarelega gradiva.
ZNANSTVENO RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST - Vodenje osebnih map in osebnih bibliografij zaposlenih,
- priprava vlog za habilitacije in druge nazive,
- vodenje bibliografije klinike.
PUBLICISTIČNA IN ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST - Sodelovanje pri pripravljanju in urejanju internega glasila Pljučnik,
- priprava obrazcev za bolnike in obrazcev za potrebe diagnostike, zdravljenja in nege bolnikov,
- priprava in vzdrževanje informativnih gradiv (zloženk),
- sodelovanje pri pripravi publikacij ob strokovnih srečanjih,
- prevajanje in lektoriranje.
KAKOVOST - (So-)izvajanje notranjih presoj,
- sodelovanje pri presojah po standardih ISO 9001, DIAS/NIAHO in Vlagatelj v ljudi.
LEPOSLOVNA KNJIŽNICA - Leposlovna knjižnica z okoli 7.000 enotami je namenjena zaposlenim, krajanom in bolnikom,
- knjižne police na oddelkih.Raziskovalna dejavnost
» Organizacija raziskovalne dejavnosti
» Raziskovalci KOPA Golnik
» Mladi raziskovalci
» Raziskovalni projekti
» Raziskovalni projekti ARRS
» Pomembnejše objave
» Knjižnica
» Raziskovalna oprema