DomovStrokovna javnostRaziskovalna dejavnost › Organizacija raziskovalne dejavnosti

ORGANIZACIJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI KLINIKE GOLNIK


Naša raziskovalna skupina se povezuje z odličnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami. Sodelujemo preko raziskovalnih in razvojnih programov in projektov predvsem na področju astme, alergijskih bolezni, imunologije, rakovih obolenj ter respiratornih infekcij. Smo tudi partnerji 7. okvirnega programa.

Naziv raziskovalne organizacije: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Šifra RO: 1613
Naziv skupine: Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo - KOPA
Šifra skupine: 1613-001
Vodja skupine: Prof. Mitja Košnik, dr. med.


ČLANI RAZISKOVALNEGA SVETA KLINIKE GOLNIK IN NJIHOVO STROKOVNO PODROČJE


Prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.; alergologija in mikrobiologija
Izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol.;pulmologija in alergologija
Doc. dr. Mateja Marc Malovrh , dr. med.; onkologija in pulmologija
Doc. dr. Matija Rijavec, univ. dipl. mikrobiol.; genetika
Dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm.; farmacija
Doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.; zdravstvena nega

E: mitja.kosnik@klinika-golnik.si
Mobilni telefon: +386 (0)31 678 787

E: peter.korosec@klinika-golnik.si
Služben telefon: +386 (0)4 25 69 432
Mobilni telefon: +386 (0)51 677 577

E: mateja.marc@klinika-golnik.si
Služben telefon: +386 (0)4 25 69 171
Mobilni telefon: +386 (0)41 312 246

E: matija.rijavec@klinika-golnik.si
Služben telefon: +386 (0)4 25 69 433

E: lea.knez@klinika-golnik.si
Služben telefon: +386 (0)4 25 69 360

E: sasa.kadivec@klnika-golnik.si
Služben telefon: +386 (0)4 25 69 114Raziskovalna dejavnost
» Organizacija raziskovalne dejavnosti
» Raziskovalci KOPA Golnik
» Mladi raziskovalci
» Raziskovalni projekti
» Raziskovalni projekti ARRS
» Pomembnejše objave
» Knjižnica
» Raziskovalna oprema