DomovStrokovna javnost › Referenčne ambulante

REFERENČNE AMBULANTE


V maju 2011 smo na Golniku organizirali prvo strokovno izobraževanje za diplomirane medicinske sestre, ki so zaposlene v referenčnih ambulantah za modul Vodenje bolnika z astmo in KOPB. Petdnevno izobraževanje poteka v Kliniki Golnik in na Katedri za družinsko medicino v Ljubljani. Izvedbo modula smo trikrat ponovili v letu 2011, dvakrat v letu 2012 ter novembra lani izpeljali dvodnevni program za time v referenčnih ambulantah iz ZD Ljubljana. Skupaj se je izobraževanja udeležilo že 231 udeležencev. Število referenčnih ambulant se v Sloveniji veča, zato je tudi večje zanimanje po udeležbi. Tudi v letu 2013 nadaljujemo z izobraževanjem modula Astma/KOPB, februarja se ga je že udeležilo 27 diplomiranih medicinskih sester. Sama organizacija v času izobraževanja zahteva tako prilagajanja in usklajevanja med predavatelji, izvajalci učnih delavnic, kot tudi prilagoditev dela na bolniških oddelkih. Vsak udeleženec prejme zbornik predavanj in pripomočke za učenje jemanja inhalacijske terapije (vdihovalniki, pršilniki, …), ki so v pomoč pri učenju bolnikov. Mesec dni po končanem izobraževanju prejme na dom izpitne vprašalnike, za opravljeni test pa se od kandidata pričakuje kar 90 % pozitivnih odgovorov. Mesto medicinske sestre v dobri ambulanti splošne medicine je ravno tako ključno kot mesto zdravnika. Profila se dopolnjujeta in si pomagata, pridobijo pa bolniki oziroma državljani. Košček v tem mozaiku skušamo prispevati tudi v Kliniki Golnik.


Na tej strani si lahko pogledate Zbornik predavanj – Modul: astma; KOPB, alergijski rinitis, prav tako pa je dostopno tudi gradivo s predavanj.
Referenčne ambulante
» Zbornik predavanj – Modul: astma; KOPB, alergijski rinitis
» Gradivo s predavanj