0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Dietetika

Bolniki s pljučnimi boleznimi se pogosto srečujejo tudi z različnimi težavami pri prehranjevanju (slab apetit, nenamerno izgubljanje telesne mase, prekomerna telesna masa …). Zdravnik bolnike, za katere oceni, da potrebujejo prehransko obravnavo, napoti na obravnavo k dietetiku. 

Dietetik preveri bolnikovo prehransko stanje in na podlagi tega pripravi prehransko oceno. Temu sledi prehranska intervencija. Prehransko stanje bolnikov z različnimi pljučnimi obolenji spremljamo tudi v domačem okolju. 

Dietetik poskrbi, da bolnik dobi ustrezna navodila za prehrano ob različnih bolezenskih stanjih. Po potrebi se za bolnika izdela tudi individualno prilagojen načrt prehranjevanja v domačem okolju. 


Kontakt:

mag. Tatjana Kosten, univ. dipl. biol.