0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Kliničnopsihološka služba Klinike Golnik


Kliničnopsihološko delo zajema kliničnopsihološko ocenjevanje, svetovanje in psihoterapijo, ki večinoma poteka individualno z bolniki ali njihovimi svojci, po potrebi tudi z bolnikom in svojci skupaj, zajema pa tudi skupinsko delo z nekaterimi bolniki. Klinična psihologinja je po potrebi vključena v multidisciplinarno timsko obravnavo bolnikov na vseh bolniških oddelkih oziroma v ambulantah.

Klinična psihologinja se pri svojem delu srečuje predvsem z:

  • bolniki z različnimi telesnimi boleznimi, ob spoprijemanju s katerimi se ti znajdejo v čustveni stiski, ki jo sami težje obvladujejo oziroma ob tem razvijejo duševno motnjo (npr. anksioznost ali depresijo) ali pa je ta že predhodno prisotna;

  • bolniki z različnimi telesnimi boleznimi, ki se psihološko občutljivo odzivajo na svoje zdravstvene težave oziroma s poslabšanjem telesnih težav reagirajo na psihološke stresorje v življenju;

  • bolniki z rakom, ki v različnih obdobjih svoje bolezni in zdravljenja doživljajo duševno stisko oziroma imajo težave pri spoprijemanju z boleznijo in zdravljenjem;

  • bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, z astmo ali drugimi kroničnimi boleznimi, ki ob napredovanju svoje bolezni razvijejo razpoloženjske motnje, npr. povišano anksioznost ob težavah z oteženim dihanjem, oziroma imajo težave s prilagajanjem na bolezen ali na zdravljenje;

  • bolniki s previsoko telesno težo (v ozadju je pogosto motnja dihanja v spanju in druge pridružene bolezni), pri katerih sta cilj obravnave ocena psihološke pripravljenosti na hujšanje in psihološka pomoč pri hujšanju in drugih psiholoških težavah;

  • bolniki, ki so kandidati za morebitno transplantacijo pljuč, pri katerih je cilj obravnave ocena psihološke pripravljenosti na transplantacijo pljuč;

  • bolniki s sladkorno boleznijo, ki imajo npr. težave s prilagajanjem na zdravljenje z dieto ali inzulinom;

  • bolniki s tuberkulozo, ki npr. prestajajo dolgotrajno hospitalizacijo v Kliniki Golnik in imajo različne psihološke težave;

  • bolniki na pljučni rehabilitaciji;

  • bolniki, ki imajo več težav pri opuščanju kajenja.


Klinična psihologinja nudi svetovanje oziroma psihoterapijo tudi svojcem bolnikov tako v procesu spoprijemanja z boleznijo kot tudi v procesu žalovanja.
Bolnišnična kliničnopsihološka obravnava običajno zajema od enega do več srečanj, kar je odvisno od razloga napotitve oziroma individualnih potreb bolnika in trajanja hospitalizacije. Poteka neposredno na bolniških oddelkih ali v kliničnopsihološki ambulanti. Običajno zajema osnovno kliničnopsihološko oceno in psihološko svetovanje, ki večinoma temelji na principih podporne in kognitivno-vedenjske terapije.

Ambulantna kliničnopsihološka obravnava poteka v kliničnopsihološki ambulanti. V primeru kliničnopsihološkega ocenjevanja zajema poglobljen kliničnopsihološki pregled, ki običajno zajema do tri srečanja (dolžina je odvisna od namena in ciljev obravnave), zadnje srečanje je namenjeno povratni informaciji bolniku. Ambulantna psihoterapevtska obravnava večinoma temelji na principih podporne in analitične psihoterapije. Srečanje traja 50 minut, pogostost srečanj je odvisna od bolnikovih potreb.

Bolniki so v kliničnopsihološko obravnavo večinoma napoteni prek zdravnika specialista, ki vodi bolnikovo obravnavo na oddelku ali v ambulanti Klinike Golnik, oziroma v sodelovanju z medicinsko sestro na oddelku ali v ambulanti Klinike Golnik. Bolniki in svojci zdravniku ali medicinski sestri lahko tudi sami izrazijo željo po psihološki pomoči.


Kontakt:

asist. dr. Anja Simonič, specialistka klinične psihologije

T: 04 25 69 498 in 051 332 608 (dosegljiva med 8. in 16. uro)

E: anja.simonic@klinika-golnik.si