0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Koristne informacije

Predstavljamo vam nekaj koristnih informacij ob sprejemu v Kliniko Golnik.

INFORMACIJE ZA PACIENTE, SPREMLJEVALCE IN OBISKOVALCE

Od 20. 3. 2024 so na Kliniki Golnik v veljavi naslednji ukrepi:

 • Zaradi povečanega števila respiratornih okužb je na Kliniki Golnik tako za obiskovalce kot za paciente priporočena uporaba zaščitnih mask. Če maske ob prihodu na kliniko nimate pri sebi, jo lahko dobite na recepciji.
 • Zaradi prostorskih razmer in zagotavljanja varne obravnave vseh hospitaliziranih bolnikov so obiski pri posameznem bolniku omejeni na največ dve zdravi osebi na dan, in sicer med 14. in 16. uro. Izjema (daljši čas obiska, izven rednega časa obiskov) so obiski hudo bolnih ali obiski, dovoljeni s podpisano dovolilnico zdravnika. Osebe, ki prihajajo na obisk, morajo upoštevati navodila, ki veljajo v času obiskov.
 • Otrokom, mlajšim od 12 let, obiske odsvetujemo.
 • Če pacient potrebuje spremstvo, je priporočeno spremstvo ene zdrave osebe.
 • V primeru simptomov se (ob sprejemu ali med hospitalizacijo) izvede PCR ali HAG test.  
 • Pacienti, ki prihajajo na ambulantni pregled, lahko vstopijo v prostore klinike 15 minut pred napovedanim terminom pregleda. 

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene obravnave je pacient v skladu s 54. členom Zakona o pacientovih pravicah dolžan:

- biti obziren in spoštljiv do pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;

- dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja;

- spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Informacije za paciente in obiskovalce

DOSTOP IN PARKIRANJE

Dostop

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Zemljevid lokacije

V neposredni bližini klinike je postajališče medkrajevnega avtobusa.
Vozni redi: https://arriva.si/


Parkiranje

V bližini klinike so na voljo brezplačna parkirišča. Težje gibljivim osebam sta dostop do klinike in parkiranje omogočena pred glavnim vhodom.

Poslovni partnerji klinike parkirajo pred upravo.

SPREJEM V BOLNIŠNICO

Namestitev

Bolniške sobe so dvo- ali večposteljne. V nekaterih sobah so TV-sprejemniki na predplačilno kartico. Možno je pridobiti tudi kodo za Wi-Fi. 

S seboj prinesite


Dokumenti

Ob prihodu na zdravljenje morate s seboj prinesti naslednje dokumente:

 • veljavno napotnico osebnega zdravnika, če je že niste predhodno poslali,
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo (izvidi) o predhodnem zdravljenju ali specialističnih pregledih,
 • veljaven osebni dokument.Zdravila

Priporočljivo je, da s seboj prinesete popoln seznam vseh zdravil s predpisanimi odmerki, vključno z zdravili za samozdravljenje ter prehranskimi dopolnili, ki jih jemljete v zadnjem obdobju (najmanj en mesec). Zdravila lahko prinesete tudi s seboj zaradi nedvoumnosti informacije. Zdravila boste ob prihodu v hrambo izročili medicinski sestri.


Prtljaga in potrebščine

Med bivanjem pri nas boste potrebovali le predmete za osebno higieno (zobna ščetka, zobna krema, milo, glavnik, osebna kozmetika, škatlica za zobno protezo, pribor za britje), primerne nedrseče copate – natikače, spodnje perilo, nogavice, ne pozabite na očala in slušni aparat. S seboj imejte polnilec za svoj mobilni telefon.

Pri nas lahko dobite dnevno svežo pižamo, spalno srajco, brisačo in jutranjo haljo.

Za garderobo v bolniških sobah, za katero je priporočljivo, da je je čim manj, odgovarjate sami.


Denar in vrednostni predmeti

Priporočamo, da zlatnine in drugih vrednih osebnih predmetov ne prinašate s seboj oz. da imate pri sebi le minimalno vsoto denarja, saj ne jamčimo za vašo lastnino. V izjemnih okoliščinah lahko večje količine denarja shranimo v blagajno Klinike Golnik, za kar prejmete ustrezno potrdilo.

ODPUST IZ BOLNIŠNICE

Dan odpusta določi v skladu s potekom zdravljenja zdravnik. Medicinska sestra že ob samem sprejemu načrtuje vključitev vseh potrebnih podpornih služb do odpusta (socialna delavka, patronažna medicinska sestra ipd).

Ob odhodu iz klinike boste prejeli odpustnico za svojega osebnega zdravnika z vsemi potrebnimi navodili za nadaljnjo obravnavo in oskrbo.

Vso medicinsko dokumentacijo, ki vam jo bomo posredovali ob odpustu, predajte svojemu osebnemu zdravniku. Ob odpustu vam bomo vrnili tudi dokumentacijo, ki ste nam jo prinesli v vpogled ob sprejemu.

Priporočamo, da se s svojci ali prijatelji že ob najavi odpusta dogovorite tudi za prevoz domov. V primeru opravičljivega razloga za prevoz z reševalnim vozilom vam bomo tovrsten prevoz tudi organizirali.

BIVANJE V KLINIKI

Pacientom so dovoljeni sprehodi izven bolniškega oddelka le v vednosti oddelčnega zdravstvenega osebja.

Zaradi izvajanja diagnostično-terapevtskih postopkov v dopoldanskem času vas prosimo, da oddelek zapuščate v najmanjši možni meri,
da lahko zagotovimo pravočasno izvedene naročene preiskave.

7.15
jutranja toaleta, jemanje vzorcev krvi, zdravstvena nega
8.00
zajtrk
8.30–14.00
zdravniška vizita, diagnostika, zdravljenje in zdravstvena nega
11.30–12.30
kosilo
14.00–16.00
obiski
17.30–18.30 večerja
od 21.00 nočni počitek
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA FIZIČNEGA OKOLJA

Z namenom preprečevanja prenosa okužb preko pitne vode izvajamo različne ukrepe zagotavljanja higiensko neoporečne in varne vode za pitje in izvajanje osebne higiene. Če bi se med vašim bivanjem v bolnišnici izvajali ukrepi, ki zahtevajo prekinitve pri dobavi pitne vode, vas bo zdravstveno osebje obvestilo, da voda iz pipe začasno ni pitna. Ves čas potekajo tudi aktivnosti za preprečevanje razvoja legionele v vodovodnem omrežju. Posledično so temperature tople vode stalno nekoliko višje kot sicer. Zato bodite pri uporabi vode za umivanje in prhanje previdni in si še pred uporabo nastavite ustrezno temperaturo vode.

OBISKI

Obiski so dovoljeni eni osebi na bolnika na dan, in sicer med 14. in 16. uro. Izjema (daljši čas obiska, izven rednega časa obiskov) so obiski hudo bolnih ali obiski, dovoljeni s podpisano dovolilnico zdravnika. Osebe, ki prihajajo na obisk, morajo upoštevati navodila, ki veljajo v času obiskov. V primeru, da pacient potrebuje spremstvo, priporočamo spremstvo ene zdrave osebe.  Obiski niso dovoljeni osebam, mlajšim od 12 let

Na Kliniki Golnik deluje bolnišnični klicni center z namenom povezovanja bolnikov in njihovih bližnjih. Pri tem pomagajo študentje psihologije in medicine. Kontakt z bližnjimi lahko pomagajo vzpostaviti prek video klica (navadno prek aplikacije Viber ali Skype) s pomočjo tabličnih računalnikov, bolnikom pa urejajo tudi stacionarne telefone in pomagajo pri uporabi njihovega telefona, če je to potrebno. Študenti so dosegljivi v torek, sredo in četrtek med 12. in 14. uro na telefonski številki 04/25 69 211.
DOLŽNOSTI IN PRAVICE PACIENTOV

Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik se vsi zaposleni trudimo, da pacientom omogočamo kakovostno, varno, strokovno in enakopravno zdravstveno obravnavo. Želimo, da zdravstvena obravnava temelji na zaupanju in spoštovanju med zdravstvenim delavcem in pacientom. 

Pacientove pravice in postopke uveljavljanja pravic pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev določa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/8, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS). Zakon določa postopke uveljavljanja pravic v primeru, ko so kršene pravice in s pravicami povezane dolžnosti.

Zakon o pacientovih pravicah opredeljuje dolžnosti pacienta, ki so:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.


Zakon o pacientovih pravicah določa pravice do:

 • dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi,
 • proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti,
 • primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave,
 • spoštovanja pacientovega časa,
 • obveščenosti in sodelovanja,
 • samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • drugega mnenja,
 • seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.


Če menite, da so vam bile kršene pacientove pravice, lahko podate pisno zahtevo za obravnavo. V Kliniki Golnik se trudimo za pozitivno reševanje pritožb, saj s tem lahko še izboljšamo kakovost in varnost zdravstvene obravnave.

POHVALE, PREDLOGI, PRITOŽBE

Pisne pohvale, pripombe in predloge lahko oddate v nabiralnik na bolniškem oddelku ali v enoti. Z vašo pomočjo bomo lažje odkrili in odpravili naše šibke točke, zato lahko pomembno prispevajo z izboljšanju kakovosti naših storitev.

Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani objavilo spletni vprašalnik za paciente. Omogočeno vam je vrednotiti nekatere vidike kakovosti vaše zdravstvene obravnave. Dostop do vprašalnika je prek portala zVem.


Kako se pritožiti?

Če niste bili zadovoljni z zdravstveno obravnavo, vam priporočamo, da se najprej pogovorite na bolniškem oddelku ali v specialistični ambulanti z odgovorno medicinsko sestro ali lečečim zdravnikom. Če tega ne želite ali ne morete storiti, nas o neljubem dogodku obvestite pisno.

Vaše pripombe, pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic pošljite po pošti na naslov: Klinika Golnik, Tajništvo direktorice, Golnik 36, 4204 Golnik ali po e-pošti na tajnistvo@klinika-golnik.si

Pritožba naj vsebuje:

 • vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov),
 • datum obiska oz. bivanja v bolnišnici,
 • bolniški oddelek, ime in priimek lečečega zdravnika,
 • vsebino pritožbe in
 • podpis pritožnika.