0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Koristne informacije

Predstavljamo vam nekaj koristnih informacij ob sprejemu v Kliniko Golnik.

INFORMACIJE ZA PACIENTE, SPREMLJEVALCE IN OBISKOVALCE

Od ponedeljka, 8. 5. 2023, so na Kliniki Golnik v veljavi naslednji ukrepi:

 • Na Kliniki Golnik zaščitne kirurške maske za paciente in obiskovalce niso več obvezne, so pa priporočljive. Izjema so pacienti z znaki respiratorne okužbe dihal - pri teh je uporaba mask obvezna.
 • Pacienta lahko na dan obišče samo ena zdrava oseba, in sicer za največ 30 minut, v času med 14. in 16. uro. Izjema (daljši čas obiska, izven rednega časa obiskov) so obiski hudo bolnih ali obiski, dovoljeni s podpisano dovolilnico zdravnika. Osebe, ki prihajajo na obisk, morajo upoštevati navodila, ki veljajo v času obiskov. 
 • V primeru, da pacient potrebuje spremstvo, je dovoljeno spremstvo ene zdrave osebe.
 • Ob sprejemu pacientov se izvajajo brisi – vsem pacientom brez respiratornih simptomov se pred dogovorjenim sprejemom na bolniški oddelek odvzame HAG. Bolnik na izvid HAG počaka v sklopu čakalnice v avli, ob negativnem izvidu je sprejet na bolniški oddelek. V primeru pozitivnega HAG bolnik na izvid PCR in nadaljnjo obravnavo počaka v prostoru v sklopu Urgentne ambulante. Vse indikacije za odvzem HAG in/ali hitrega PCR testa so opredeljene v internih dokumentih klinike. Presejalno testiranje hospitaliziranih bolnikov poteka enkrat tedensko po ustaljenem urniku. V primeru simptomov se izvede PCR test.
 • Pacienti, ki prihajajo na ambulantni pregled, lahko vstopijo v prostore klinike 15 minut pred napovedanim terminom pregleda. 

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene obravnave je pacient v skladu s 54. členom Zakona o pacientovih pravicah dolžan:

- biti obziren in spoštljiv do pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;

- dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja;

- spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

DOSTOP IN PARKIRANJE

Dostop

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Zemljevid lokacije

V neposredni bližini klinike je postajališče medkrajevnega avtobusa.
Vozni redi: https://arriva.si/

Opomba: Postajališče Golnik je do nadaljnjega ukinjeno oz. prestavljeno na postajališče Golnik Bloki. 

Parkiranje

V bližini klinike so na voljo brezplačna parkirišča. Težje gibljivim osebam sta dostop do klinike in parkiranje omogočena pred glavnim vhodom.

Poslovni partnerji klinike parkirajo pred upravo.

SPREJEM V BOLNIŠNICO

Namestitev

Bolniške sobe so dvo- ali večposteljne. V nekaterih sobah so TV-sprejemniki na predplačilno kartico. Možno je pridobiti tudi kodo za Wi-Fi. 

S seboj prinesite


Dokumenti

Ob prihodu na zdravljenje morate s seboj prinesti naslednje dokumente:

 • veljavno napotnico osebnega zdravnika, če je že niste predhodno poslali,
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo (izvidi) o predhodnem zdravljenju ali specialističnih pregledih,
 • veljaven osebni dokument.Zdravila

Priporočljivo je, da s seboj prinesete popoln seznam vseh zdravil s predpisanimi odmerki, vključno z zdravili za samozdravljenje ter prehranskimi dopolnili, ki jih jemljete v zadnjem obdobju (najmanj en mesec). Zdravila lahko prinesete tudi s seboj zaradi nedvoumnosti informacije. Zdravila boste ob prihodu v hrambo izročili medicinski sestri.


Prtljaga in potrebščine

Med bivanjem pri nas boste potrebovali le predmete za osebno higieno (zobna ščetka, zobna krema, milo, glavnik, osebna kozmetika, škatlica za zobno protezo, pribor za britje), primerne nedrseče copate – natikače, spodnje perilo, nogavice, ne pozabite na očala in slušni aparat. S seboj imejte polnilec za svoj mobilni telefon.

Pri nas lahko dobite dnevno svežo pižamo, spalno srajco, brisačo in jutranjo haljo.

Za garderobo v bolniških sobah, za katero je priporočljivo, da je je čim manj, odgovarjate sami.


Denar in vrednostni predmeti

Priporočamo, da zlatnine in drugih vrednih osebnih predmetov ne prinašate s seboj oz. da imate pri sebi le minimalno vsoto denarja, saj ne jamčimo za vašo lastnino. V izjemnih okoliščinah lahko večje količine denarja shranimo v blagajno Klinike Golnik, za kar prejmete ustrezno potrdilo.

ODPUST IZ BOLNIŠNICE

Dan odpusta določi v skladu s potekom zdravljenja zdravnik. Medicinska sestra že ob samem sprejemu načrtuje vključitev vseh potrebnih podpornih služb do odpusta (socialna delavka, patronažna medicinska sestra ipd).

Ob odhodu iz Klinike boste prejeli odpustnico za svojega osebnega zdravnika z vsemi potrebnimi navodili za nadaljnjo obravnavo in oskrbo.

Vso medicinsko dokumentacijo, ki vam jo bomo posredovali ob odpustu, predajte svojemu osebnemu zdravniku. Ob odpustu vam bomo vrnili tudi dokumentacijo, ki ste nam jo prinesli v vpogled ob sprejemu.

Priporočamo, da se s svojci ali prijatelji že ob najavi odpusta dogovorite tudi za prevoz domov. V primeru opravičljivega razloga za prevoz z reševalnim vozilom vam bomo tovrsten prevoz tudi organizirali.

BIVANJE V KLINIKI

Pacientom so dovoljeni sprehodi izven bolniškega oddelka le v vednosti oddelčnega zdravstvenega osebja.

Zaradi izvajanja diagnostično-terapevtskih postopkov v dopoldanskem času vas prosimo, da oddelek zapuščate v najmanjši možni meri,
da lahko zagotovimo pravočasno izvedene naročene preiskave.

7.15
jutranja toaleta, jemanje vzorcev krvi, zdravstvena nega
8.00
zajtrk
8.30–14.00
zdravniška vizita, diagnostika in zdravljenje
11.30–12.30
kosilo
14.00–16.00
obiski
17.30–18.30 večerja
od 21.00 nočni počitek
OBISKI

Bolnika lahko na dan obišče samo ena zdrava oseba, in sicer za največ 30 minut, v času med 14. in 16. uro. Izjema (daljši čas obiska, izven rednega časa obiskov) so obiski hudo bolnih ali obiski, dovoljeni s podpisano dovolilnico zdravnika. Osebe, ki prihajajo na obisk, morajo upoštevati navodila, ki veljajo v času obiskov. V primeru, da bolnik potrebuje spremstvo, je dovoljeno spremstvo ene zdrave osebe.


Na Kliniki Golnik deluje bolnišnični klicni center z namenom povezovanja bolnikov in njihovih bližnjih. Pri tem pomagajo študentje psihologije in medicine. Kontakt z bližnjimi lahko pomagajo vzpostaviti prek video klica (navadno prek aplikacije Viber ali Skype) s pomočjo tabličnih računalnikov, bolnikom pa urejajo tudi stacionarne telefone in pomagajo pri uporabi njihovega telefona, če je to potrebno. Študenti so dosegljivi v torek, sredo in četrtek med 12. in 14. uro na telefonski številki 04/25 69 211.
DOLŽNOSTI IN PRAVICE PACIENTOV

V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik se vsi zaposleni trudimo, da pacientom omogočamo kakovostno,  varno, strokovno in enakopravno zdravstveno obravnavo. Želimo, da zdravstvena obravnava temelji na zaupanju in spoštovanju med zdravstvenim delavcem in pacientom. 

Pacientove pravice in postopke uveljavljanja pravic pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev določa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/8, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS). Zakon določa postopke uveljavljanja pravic v primeru, ko so kršene pravice in s pravicami povezane dolžnosti.

Zakon o pacientovih pravicah opredeljuje dolžnosti pacienta, te so:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.


Zakon o pacientovih pravicah določa pravice do:

 • dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi,
 • proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti,
 • primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave,
 • spoštovanja pacientovega časa,
 • obveščenosti in sodelovanja,
 • samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • drugega mnenja,
 • seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.


Če menite, da so vam bile kršene pacientove pravice, lahko podate pisno zahtevo za obravnavo. V Kliniki Golnik se trudimo za pozitivno reševanje pritožb, saj s tem lahko še izboljšamo kakovost in varnost zdravstvene obravnave.

POHVALE, PREDLOGI, PRITOŽBE

Pisne pohvale, pripombe in predloge lahko oddate v nabiralnik na bolniškem oddelku ali v enoti. Z vašo pomočjo bomo lažje odkrili in odpravili naše šibke točke, zato lahko pomembno prispevajo z izboljšanju kakovosti naših storitev.

Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani objavilo spletni vprašalnik za paciente. Omogočeno vam je vrednotiti nekatere vidike kakovosti vaše zdravstvene obravnave. Dostop do vprašalnika je prek portala zVem.


Kako se pritožiti?

Če niste bili zadovoljni z zdravstveno obravnavo, vam priporočamo, da se najprej pogovorite na bolniškem oddelku ali v specialistični ambulanti z odgovorno  medicinsko sestro ali lečečim zdravnikom. Če tega ne želite ali ne morete storiti, nas o neljubem dogodku obvestite pisno.

Vaše pripombe, pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic pošljite prek elektronskega obrazca (http://www.klinika-golnik.si) ali po pošti na naslov: Klinika Golnik, Tajništvo direktorja, Golnik 36, 4204 Golnik.

Pritožba naj vsebuje:

 • vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov),
 • datum obiska oz. bivanja v bolnišnici,
 • bolniški oddelek, ime in priimek lečečega zdravnika,
 • vsebino pritožbe in
 • podpis pritožnika.