0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Onkološka dejavnost


Enota za internistično onkologijo na Kliniki Golnik deluje kot samostojna enota od leta 2012.

Ukvarjamo se s sistemskim zdravljenjem bolnikov z rakom torakalnih organov, še posebej z rakom pljuč, plevre in timusa, v manjši meri tudi z zdravljenjem raka dojk. V dobi hitrega razvija novih zdravil bolniku nudimo najmodernejši in bolniku prilagojen način zdravljenja s sistemsko terapijo tako v rutinski klinični praksi kot tudi v okviru mednarodnih kliničnih raziskav. V naši enoti letno zdravimo okrog 250–300 novih bolnikov z raki torakalnih organov.

V enoti trenutno delujemo tri stalne zdravnice specialistke, ena specializantka internistične onkologije, dva klinična farmacevta in pet diplomiranih medicinskih sester.

Enota za internistično onkologijo

Vodja enote: Katja Mohorčič, dr. med., specialistka pnevmologije 

Glavna medicinska sestra: Shpresa Sopaj, dipl. med. sestra