0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Paliativna dejavnost

Zaradi epidemiološke situacije je Negovalni oddelek, na katerem smo izvajali tudi paliativno oskrbo, zaprt. Bolnikov samo za paliativno oskrbo ne sprejemamo. Paliativno oskrbe izvajamo pri hospitaliziranih bolnikih. 

Hvala za razumevanje.

Neozdravljivo bolni so v napredujoči stopnji bolezni pogosto nezadovoljivo obravnavani, saj jim tako zdravstveni delavci kot svojci želijo za vsako ceno podaljševati življenje. Tega jim po navadi ne moremo omogočiti, lahko pa zmanjšamo oziroma odpravimo njihovo trpljenje in izboljšamo kakovost preostalega življenja. 

Bolnikom skušamo v največji možni meri lajšati bolečino in ostale moteče simptome, skrbimo pa tudi za njihove duševne in duhovne potrebe ter potrebe njihovih svojcev. Pomagamo jim živeti čim kakovostnejše (po njihovih zmogljivostih najbolje) in, kolikor je mogoče, aktivno do smrti, bolnikovi družini pa nudimo pomoč tako med boleznijo kot tudi po bolnikovi smrti, v času žalovanja. Smrti ne pospešujemo in je ne odlagamo, sprejemamo jo kot naraven proces. S svojim delom skušamo razvijati sočutje in upanje.

Pogoj za dobro paliativno oskrbo je dobra komunikacija med osebjem, bolniki ter njihovimi svojci. Bolnik in njegovi bližnji naj strokovnjakom, ki sodelujejo v timu paliativne oskrbe, zaupajo svoje težave, želje in pričakovanja. Prav tako je pomembno, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju postopkov obravnave za čas, ko sami ne bodo mogli aktivno odločati (odklonitev zdravljenja v bolnišnici v zadnjem obdobju bolezni, odklonitev oživljanja in ostalih postopkov brezupnih poskusov podaljševanja življenja). Tako bolnik in njegovi svojci postajajo enakovredni člani tima in aktivno sodelujejo pri zdravljenju.

Člani paliativnega tima Klinike Golnik

Pomoč paliativnega tima v Kliniki Golnik je namenjena predvsem bolnikom s pljučnim rakom in z drugimi kroničnimi neozdravljivimi boleznimi, ki prihajajo k nam na zdravljenje (npr. s kemoterapijo), spremljamo pa jih tudi kasneje, v času napredovale bolezni.

Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje in zdravstveno nego

Oddelek je trenutno zaprt.