0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Pnevmološka dejavnost


Klinika Golnik se ukvarja s proučevanjem, preprečevanjem in zdravljenjem pljučnih bolezni in bolezni dihal. Ker spada klinika med terciarne ustanove na področju pulmologije, se pri nas zdravijo bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi na pljučih.

Vsakodnevno interdisciplinarno sodelovanje predstavljenih oddelkov je najboljša rešitev za diagnostične in terapevtske izzive. Specialisti naše klinike svoje znanje delijo tako v domačem kot mednarodnem strokovnem okolju.

Merjenje pljučne funkcije

Bolniški oddelek 100

Vodja oddelka: prim. Katarina Osolnik, dr. med., specialistka interne medicine in pnevmologije 

Glavna medicinska sestra: Katja Zupanc, dipl. med. sestra

Bolniški oddelek 300

Vodja oddelka: Katja Adamič, dr. med.,  specialistka pnevmologije ter alergologije in klinične imunologije 

Glavna medicinska sestra: Nataša Grahovec, mag. vzg. in med. v zdr.

Bolniški oddelek 600 za neinvazivno ventilacijo

Vodja oddelka: asist. mag. Irena Šarc, dr. med., specialistka pnevmologije

Glavna medicinska sestra: Ditka Benedičič Katona, dipl. med. sestra

Bolniški oddelek 700

Vodja oddelka: prim. Petra Svetina, dr. med., specialistka interne medicine 

Glavna medicinska sestra: Maruša Ahačič, mag. zdr. nege

Oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko

Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., specialist interne medicine in pnevmologije 


Oddelek za motnje dihanja med spanjem

Vodja: asist. Kristina Ziherl, dr. med., specialistka pnevmologije 

Pnevmološka alergološka ambulanta Golnik

Vodja ambulante: Tina Jerič, dr. med., specialistka pnevmologije

Glavna medicinska sestra: Jana Tršan, dipl. med. sestra

Pnevmološka alergološka ambulanta Ljubljana

Vodja ambulante: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., specialist interne medicine, pnevmologije ter alergologije in klinične imunologije (odrasli)

Glavna medicinska sestra: Jana Tršan, dipl. med. sestra