0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz


Naročanje na specialistični pregled


Na spletni strani:

https://narocanje.ezdrav.si/ (za uporabnike z e-napotnico)


Po elektronski pošti:


Po navadni pošti:

Pošljite nam potrdilo o izdani e-napotnici s pripisanim elektronskim naslovom in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi za naša morebitna vprašanja, ter izvide predhodnih obravnav, ki so povezani z napotitvijo k nam, na naslov:

Klinika Golnik, Služba za naročanje, Golnik 36, 4204 Golnik


Po telefonu:

Pokličite na telefonsko številko 04 25 69 700 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.


Osebno:

Osebno se lahko naročite vsak delovni dan od 8. do 12. ure v Kliniki Golnik v pisarni Info točke e-naročanja. S seboj prinesite potrdilo o izdani e-napotnici ter izvide predhodnih obravnav, ki so povezani z napotitvijo k nam.


Če na pregled ne morete priti, vas vljudno prosimo, da nas o tem obvestite:


Naročanje na prvi pregled v Ambulanto za sladkorne bolnike Kranj poteka osebno vsak delovni dan ob 13. uri. Naročanje na kontrolni pregled v Ambulanto za sladkorne bolnike Kranj poteka vsak delovni dan med 12. in 14. uro na telefonsko št. 04 20 16 881.

Pomembno!

Vljudno naprošamo, da na elektronske naslove Klinike Golnik ne pošiljajte sporočil, ki se nanašajo na bolezenska stanja (primeroma sporočanje simptomov, prošnje po zdravstvenem nasvetu, postavljanje vprašanj o zdravljenju itd.).

Naročanje na zdravstvene storitve je omogočeno na naslovu narocanje.amb@klinika-golnik.si. Elektronska sporočila, ki po vsebini niso naročanje na zdravstvene storitve, ne bodo obravnavana s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti!

V primeru nujnih stanja ali življenjske ogroženosti se obrnite na telefonsko številko 112.