0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz


Naročanje na specialistični pregled


Na spletni strani:

https://narocanje.ezdrav.si/ (za uporabnike z e-napotnico)


Po elektronski pošti:


Po navadni pošti:

Pošljite nam potrdilo o izdani e-napotnici s pripisanim elektronskim naslovom in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi za naša morebitna vprašanja, ter izvide predhodnih obravnav, ki so povezani z napotitvijo k nam, na naslov:

Klinika Golnik, Služba za naročanje, Golnik 36, 4204 Golnik


Po telefonu:

Pokličite na telefonsko številko 04 25 69 700 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.


Osebno:

Osebno se lahko naročite vsak delovni dan od 8. do 12. ure v Kliniki Golnik v pisarni Info točke e-naročanja. S seboj prinesite potrdilo o izdani e-napotnici ter izvide predhodnih obravnav, ki so povezani z napotitvijo k nam.


Triaža napotnic:

Za večino VZS izvajamo triažo napotne listine, po merilu za uvrstitev na čakalni seznam, in sicer po diagnozi, zato vas bomo o točnem terminu obvestili najkasneje v 8 dneh po naročilu. Triažo po diagnozah izvajamo pri naslednjih vrstah zdravstvenih storitev:

Onkološki pregled - prvi
Pulmološki pregled - prvi
Diabetološki pregled - prvi
Pregled nosečnice zaradi sladkorne bolezni - prvi
Alergološki pregled - prvi
Pregled zaradi motenj spanja – prvi
Pulmološki pregled - prvi
Pulmološki pregled zaradi astme - prvi
Pulmološki pregled zaradi KOPB - prvi
Pulmološki pregled zaradi tuberkuloze - prvi
Pulmološki pregled zaradi cistične fibroze - prvi
Pulmološki pregled zaradi bolezni pljučnega intersticija - prvi
Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled
Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)
Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)
Preučevanje spanja
Merjenje kostne gostote
Spirometrija
Pljučne funkcije
UZ skrotuma

Naročanje v Diabetološko ambulanto

Za naročanje na prvi specialistični pregled v Diabetološko ambulanto Klinike Golnik v Kranju priporočamo osebno naročanje, in sicer vsak delovni dan med 12. in 14. uro. Osebno naročanje je namenjeno triažiranju in seznanjanju z navodili o priporočilih prehranske terapije.

Naročanje receptov in naročilnic ter naročanje na kontrolni pregled poteka vsak delovni dan med 12. in 14. uro na telefonsko številko 04 20 16 881, po elektronski pošti amb.kranj@klinika-golnik.si ali po pošti na naslov Diabetološka ambulanta Klinike Golnik, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj.

Če na pregled ne morete priti, vas vljudno prosimo, da nas o tem obvestite:

Pomembno!

Vljudno naprošamo, da na elektronske naslove Klinike Golnik ne pošiljajte sporočil, ki se nanašajo na bolezenska stanja (primeroma sporočanje simptomov, prošnje po zdravstvenem nasvetu, postavljanje vprašanj o zdravljenju itd.).

Naročanje na zdravstvene storitve je omogočeno na naslovu narocanje.amb@klinika-golnik.si. Elektronska sporočila, ki po vsebini niso naročanje na zdravstvene storitve, ne bodo obravnavana s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti!

V primeru nujnih stanj ali življenjske ogroženosti se obrnite na telefonsko številko 112.