0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Obvestilo o veljavi novih ukrepov

Od četrtka, 14. 7. 2022, so na Kliniki Golnik v veljavi naslednji ukrepi:

Obvestilo o veljavi novih ukrepov
  • Na Kliniki Golnik je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse.
  • Bolnika lahko na dan obišče samo ena zdrava oseba, in sicer za največ 30 minut, v času med 14. in 16. uro. Izjema (daljši čas obiska, izven rednega časa obiskov) so obiski hudo bolnih ali obiski, dovoljeni s podpisano dovolilnico zdravnika. Za bolnike Oddelka za intenzivno terapijo in nego še vedno ostanejo v veljavi dovolilnice, ki jih podpiše vodja oddelka. Osebe, ki prihajajo na obisk, morajo upoštevati navodila, ki veljajo v času obiskov. Pravilno in dosledno morajo uporabljati zaščitno masko. V primeru, da bolnik potrebuje spremstvo, je dovoljeno spremstvo ene zdrave osebe.
  • Ob sprejemu bolnikov se izvajajo brisi – vsem bolnikom se pred dogovorjenim sprejemom na bolniški oddelek istočasno odvzame tako HAG kot PCR. Bolnik na izvid HAG počaka v sklopu čakalnice v avli, ob negativnem izvidu je sprejet na bolniški oddelek, kjer počaka še na izvid PCR testa. V primeru pozitivnega HAG bolnik na izvid PCR in nadaljnjo obravnavo počaka v prostoru v sklopu Urgentne ambulante. Zaželeno je, da bolnik že na hospitalizacijo prinese izvid PCR testa, ki ni starejši od 24 ur. V tem primeru se za sprejem upošteva omenjeni izvid. Indikacije za odvzem HAG in hitrega PCR testa so opredeljene v internih dokumentih klinike. Presejalno testiranje hospitaliziranih bolnikov poteka enkrat tedensko po ustaljenem urniku. V primeru simptomov se izvede PCR test.
  • Odhodi bolnikov iz oddelkov so dovoljeni le z uporabo zaščitne kirurške maske IIR. V primeru odhoda v avlo bolniki na tej lokaciji opravijo, kar potrebujejo (kava, kartica za TV idr.) ter se nemudoma vrnejo na matični oddelek.
  • Bolniki, ki prijahajo na ambulantni pregled, lahko vstopijo v prostore klinike 15 minut pred napovedanim terminom pregleda. Ob vstopu in ves čas zadrževanja v vseh zaprtih prostorih klinike morajo pravilno in dosledno uporabljati zaščitno masko (zaščitno kirurško masko ali zaščitni respirator).
  • Družinski sestanki se omogočeni, ob predpostavki, da nanje prihajajo zdravi svojci.
  • Vikend izhodi se sprostijo, vendar je ob vrnitvi bolnika na kliniko potrebno testiranje po protokolu.Nazaj na seznam