0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Celostna grafična podoba


Celostna grafična podoba je del blagovne znamke Klinike in se uporablja dosledno in sicer vedno, kadar se v imenu Klinike nagovarja javnost (oglasi, predstavitve na kongresih itd.).

Logotip, ki je določen in uzakonjen v celostni grafični podobi Klinike, je znak Klinike in je vstopna točka blagovne znamke.

Znak Klinike Golnik je obenem ime blagovne znamke, ki je temeljni gradnik identitete klinike. Je osnovni vizualni element celostne grafične podobe.

Znak je zasnovan tako, da deluje samostojno in je lahko apliciran le v skladu s pravili, ki so določena v prilogi.