0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Kakovost in varnost


Poslanstvo Klinike Golnik je vodenje stroke na področjih alergologije, klinične imunologije in pulmologije  ter nudenje vrhunskih storitev diagnostike in zdravljenja teh bolezni.

Bolnikom kot vrhunska klinična raziskovalna in pedagoška ustanova nudimo celovito obravnavo na enem mestu.  Zanje smo vedno prisotni, saj je skrb za zdravje državljank in državljanov v središču pozornosti zaposlenih. Smo racionalni in z razpoložljivimi viri nudimo najkakovostnejšo in varno obravnavo.

Profesionalnost izkazujemo z odgovorno, ustvarjalno, inovativno, samoiniciativno, strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnika. Naše delo izboljšujemo z mehanizmi korektivnih ukrepov v sklopu izvajanja kakovostnih standardov na vseh področjih našega delovanja.


Klinika Golnik je ustanova, v kateri je sistem kakovosti in varnosti eden ključnih elementov v graditvi uspešnosti.

Zaposleni se zavezujemo, da svoje delo s področja diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, dejavnosti medicinskih laboratorijev in vseh drugih dejavnosti opravljamo na visoki ravni kakovosti in varnosti za paciente. 

Kakovost storitev zagotavljamo s pomočjo:

  • jasno opredeljenih pooblastil in odgovornosti,
  • jasno začrtanih smernic, navodil in priporočil, ki so namenjena doslednemu izpolnjevanju vseh vrst zahtev, 
  • usposabljanja strokovnih kadrov z izvajanjem aktivnosti na področju do- in podiplomskega izobraževanja na vseh področjih dejavnosti bolnišnice,
  • podpore in izvajanja raziskovalnega dela za ustvarjanje novega znanja,
  • nenehnega vlaganja v strokovni napredek in razvoj zaposlenih,
  • izvajanjem preiskav, ki so primerne za nameravano uporabo,
  • izpolnjevanjem zahtev standardov ISO 9001:2015, ISO 15189:2012 in ISO 27001:2013 in mednarodnega standarda za bolnišnice AACI – American Accreditation Commission International.

Za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe so zaslužni naši zaposleni.
Zanje ustvarjamo sodobno, delovno okolje, ki predstavlja varnost in istočasno, s pravo mero tekmovalnosti, intelektualni izziv. S stalnim spremljanjem vplivov delovnega okolja na zdravje zaposlenih dobivamo podlage za izvajanje ukrepov za izboljševanje delovnih razmer z namenom zagotoviti varno in zdravo okolje tako za zaposlene kot za bolnike in obiskovalce. Vodstveni delavci jih pri tem vzpodbujajo tudi s cilji, ki vodijo k mednarodno primerljivi kakovosti naših storitev.

Zaradi pomena našega dela za širše družbeno okolje o izsledkih in ugotovitvah obveščamo strokovno in laično javnost ter se povezujemo s podobnimi ustanovami doma in po svetu.