0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Pooblaščenci


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:


Odvetniška družba Fatur Menard, o. p., d. o. o.

Odvetnik Rok Reja
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)8 200-73-48
E-naslov: dpo@fatur-menard.comZaupnici za sprejem in obravnavo notranjih prijav kršitev predpisov:

  • zaupnica za prejem in obravnavo prijav kršitev predpisov za medicinsko področje:

doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.;

e-naslov: zaupnik.medicina@klinika-golnik.si;

tel. št.: 030/717-772.

  • zaupnica za prejem in obravnavo prijav kršitev predpisov za splošno področje:

Tanja Bernik, dipl. upr. org.;

e-naslov: zaupnik.splosno@klinika-golnik.si;

tel. št.: 030/488-901.


Informacije o notranji prijavi kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.pdf

Obrazec za notranjo prijavo.pdf