0 Povzetek košarice

Vpiši iskalni niz

Svet zavoda


Predstavnica ustanovitelja

Tanja Perčič Poklukar, dipl. upr. ved


Predstavnik ustanovitelja

Rudolf Ogrinc, mag. ekon. in posl. ved

Predstavnik zavarovancev

Stane Frim, univ. dipl. ekon.


Predstavnik Mestne občine Kranj

Mag. Primož Terplan

Predstavnik ustanovitelja

Matjaž Tavčar, univ. dipl. inž. kemije


Predstavnik ustanovitelja, predsednik Sveta zavoda

Miha Zalokar, univ. dipl. prof. fizike

Predstavnica zaposlenih

Asist. mag. Irena Šarc, dr. med., spec.


Poslovnik o delu Sveta zavoda